Alegerea și utilizarea abordării didactice potrivite este un aspect important în egală măsură pentru studenți, cât și pentru profesori.

Alegerea și utilizarea abordării didactice potrivite este un aspect important în egală măsură pentru studenți, cât și pentru profesori. Dacă este aleasă corect, cursanții vor progresa în ritm alert spre fluență, într-un mediu de învățare plăcut. În caz contrar, cursanții pot deveni rapid demotivați și dezinteresați, în special în cadrul educației formale. La Centrul Educațional Twinkle Star, profesorii utilizează metode de predare personalizată, astfel încât lecțiile sunt adaptate nivelului și preferințelor acestora. Mai multe detalii: www.twinklestar.ro

Predarea comunicativă a limbilor străine sau CLT este recunoscută pe scară largă în ca fiind una dintre cele mai eficiente metode de predare. Dar de ce este atât de eficientă și care sunt avantajele abordării CLT pentru profesori și elevi? Vom vedea în continuare!

Care este obiectivul principal al predării comunicative a limbilor străine? 

Abordarea CLT se concentrează consolidarea abilităților de a comunica în mod clar și cu încredere în situații din lumea reală ale cursanților, cu vorbitori nativi ai limbii țintă. Ca atare, metoda se îndepărtează de accentul tradițional pus pe gramatică, pentru a încuraja utilizarea activă și autentică a limbii străine. Prin urmare, CLT acordă prioritate interacțiunii și rezolvării problemelor și implică, de obicei, activități în clasă, cum ar fi jocurile de rol și lucrul în perechi/grupuri.

Autorul și cercetătorul David Nunan a identificat cinci elemente-cheie ale abordării CLT:

  1. Accent pe învățarea comunicării prin interacțiune în limba țintă.
  2. Introducerea de texte autentice în situația de învățare.
  3. Oferirea de oportunități pentru ca elevii să se concentreze nu numai asupra limbii, ci și asupra procesului de învățare în sine.
  4. O punere în valoare a experiențelor personale ale elevului ca elemente importante care contribuie la învățarea în clasă.
  5. Încercarea de a face legătura între învățarea limbii în clasă și activarea limbii în afara clasei.

Avantajele abordării comunicative în predarea limbilor străine

Potrivit diverselor studii, abordarea CLT oferă multe avantaje atât pentru profesori, cât și pentru elevi. În primul rând, CLT oferă un beneficiu clar și evident pentru cursanți – aceștia sunt capabili să folosească abilitățile pe care le-au învățat la cursurile de limba engleză pentru a comunica în limba țintă. CLT nu înseamnă să înveți doar de dragul învățării, ci are un scop clar definit. Elevii devin comunicatori competenți, capabili să folosească gramatica, vocabularul și structura propozițiilor potrivite în diferite contexte din viața reală și sunt suficient de flexibili pentru a se adapta în funcție de circumstanțe. 

Ca atare, abordarea comunicativă pune, de obicei, mai puțin accent pe învățarea pe de rost a unor reguli gramaticale detaliate, în favoarea dobândirii unei mai mari fluențe în limba țintă. Elevii sunt evaluați în funcție de nivelul lor de competență comunicativă, mai degrabă decât de capacitatea lor de a memora robotic informații. Această abordare le permite cursanților, de asemenea, să dobândească rapid încredere în sine atunci când interacționează cu alte persoane, ceea ce îi ajută să se bucure de utilizarea noilor competențe lingvistice dobândite. 

În plus față de cele deja menționate, abordarea comunicativă tinde să fie o practică de predare a limbilor străine mai centrată pe elev și orientată spre situații. De fapt, CLT pune în mod deliberat accentul pe „autodirecționarea cursanților”. Având în vedere că profesorul nu va fi disponibil pentru a-i ajuta pe elevi atunci când aceștia se află în lumea reală, este potrivit ca aceștia să preia conducerea în dezvoltarea competențelor lingvistice de bază și să găsească modalități de a prioritiza comunicarea și conversația.  

În această lumină, CLT are, de asemenea, un impact extrem de pozitiv asupra relațiilor dintre profesori, elevi și colegii lor. La cel mai înalt nivel, CLT necesită ca toți participanții să se îndepărteze de modelul tradițional profesor/elev pentru a avea succes. În timpul cursului de limba engleză, elevii trebuie, de asemenea, să se angajeze în activități de învățare într-o manieră cooperantă, mai degrabă decât individualistă – este vital ca aceștia să lucreze împreună pentru a construi conversații eficiente și pentru a finaliza sarcinile de tip pereche / grup care se află în centrul abordării CLT. Ca atare, profesorii pot dezvolta activități de învățare a limbilor străine mai creative, care să meargă dincolo de repetiția tradițională și de memorarea frazelor și a modelelor gramaticale.

Ca urmare, dovezile sugerează că abordarea CLT crește, de obicei, angajamentul și plăcerea elevilor față de materia pe care o învață. Atunci când resursele și sarcinile de la clasă sunt ancorate în situații cotidiene cu aplicații imediat evidente, din lumea reală, elevii învață mult mai ușor. Aceștia devin protagoniștii din centrul învățării, mai degrabă decât publicul de pe margine care privește. În plus, elevii sunt, de asemenea, imediat capabili să își însușească învățarea și să o pună în practică în angajamentul lor cu vorbitori nativi în afara clasei.

Pe lângă avantajele clare pe care le oferă elevului, abordarea CLT poate oferi beneficii semnificative și profesorilor prin schimbarea fundamentală a rolului lor în clasă. Educatorul este atât un facilitator, un ghid și un ajutor, cât și un coordonator, o persoană cu idei și un co-comunicator. Profesorii vorbesc mai puțin și ascultă mai mult și se concentrează mai mult pe parcursul individual de învățare al elevilor și lucrează îndeaproape cu aceștia pentru a-și atinge obiectivele.

Deoarece adoptarea abordării CLT înseamnă, de obicei, că sarcinile tradiționale și repetitive de instruire devin mai puțin importante, profesorii au mai mult spațiu pentru a fi creativi în clasă. Deși acest lucru înseamnă că este nevoie de timp suplimentar pentru a pregăti resursele didactice adecvate, există beneficii semnificative în ceea ce privește creșterea implicării și motivației elevilor.

În cele din urmă și poate cel mai important, CLT este o abordare didactică puternică pentru a încuraja dezvoltarea celor patru abilități în învățarea limbilor străine – vorbirea, ascultarea, citirea și scrierea. Acestea reprezintă o parte esențială încă de la început, deoarece comunicarea activă servește la integrarea diferitelor abilități. Utilizarea de materiale didactice autentice (broșuri, pliante, orare, meniuri și reviste) contribuie, de asemenea, la asigurarea faptului că elevii dezvoltă gramatica și vocabularul relevant în timp ce lucrează prin activități care dezvoltă aceste competențe de bază.

Ai nevoie de un curs eficient de limba engleză potrivit nivelului tău? Verifică oferta educațională a Centrului Educațional Twinkle Star: www.twinklestar.ro

16 thoughts on “Care este cea mai eficientă metodă de predare a limbii engleze?”

Comments are closed.