Lună: august 2021

Anunț public asupra intenției de a depune la Administrația Bazinală de Apă Banat,, documentația de obținere a Avizului de  Gospodărire a Apelor pentru proiectul ”Construire imobil cu funcțiuni mixte”, Splaiul N. Titulescu nr.5

Astăzi, 27.08.2021, a fost afişat anunţul public, înregistrat la Primăria Municipiului Timişoara sub nr. RM2021-001661/25.08.2021, titular S.C. Cedar Invest SRL, sediul în București, sector 1, str. Ceasornicului nr.17, copr B,…

Anunț publicitar privind Anunț publicitar privind servicii de proiectare pentru obiectivul de investiții: “Amenajare strada Crizantemelor”

Anunț publicitar ADV1235473/27.08.2021 privind Anunț publicitar prin Achiziție directă -servicii de proiectare pentru obiectivul de investitii: “Amenajare strada Crizantemelor” Documentație Formulare Download The post Anunț publicitar privind Anunț publicitar privind…

Ştiri şi evenimente: ANUNŢĂM demararea Etapei 1 – etapa pregătitoare PUZ – anunţarea intenţiei de elaborare cu privire la documentatia: PUZ ,,PARCELARE TEREN, LOCUINŢE INDIVIDUALE, ÎMPREJMUIRE ŞI RACORDURI LA UTILITĂŢI”

În conformitate cu prevederile Ordinului nr. 2.701 din 30.12.2010 pentru aprobarea Metodologiei de informare şi consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului si…

Ştiri şi evenimente: ANUNŢĂM demararea Etapei 1 – etapa pregătitoare PUZ – anunţarea intenţiei de elaborare cu privire la documentatia: PUZ ,, LOCUINŢĂ INDIVIDUALĂ, ÎMPREJMUIRE ŞI RACORDURI LA UTILITĂŢI”

În conformitate cu prevederile Ordinului nr. 2.701 din 30.12.2010 pentru aprobarea Metodologiei de informare şi consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului si…