Astăzi, 27.08.2021, a fost afişat anunţul public, înregistrat la Primăria Municipiului Timişoara sub nr. RM2021-001661/25.08.2021, titular S.C. Cedar Invest SRL, sediul în București, sector 1, str. Ceasornicului nr.17, copr B, biroul nr.12, et.1, J40/1170/2019, CUI RO 40544320, anunță publicul interesat asupra intenției de a depune la Administrația Bazinală de Apă Banat,, documentația de obținere a Avizului de  Gospodărire a Apelor pentru proiectul ”Construire imobil cu funcțiuni mixte:comerț, servicii și locuinte colective-C3, retelele interioare, accese, alei auto si pietonale, racord la drum public, parcări subterane, spții verzi in ansamblu cu funcțiuni mixte „PALTIM”, conf. PUZ aprobat cu HCL nr. 197/25.05.2021, împrejmuire și organizare șantier”, Splaiul Nicolae Titulescu nr.5, Timișoara, jud. Timiș, CF nr. 405438, conform CU nr. 1765/30.06.2021.

Această investiție este noua, în faza de proiectare.

Ca rezultat al procesului de producție vor rezulta permanent ape uzate menajere, ce se vor evacua în canalizarea mun. Timișoara.

Această solicitare de aviz este conform cu prevederile Legii apelor nr.107/1996, cu modificările și completările ulterioare.

Persoanele care doresc să obțină informații suplimentare cu privire la solicitarea avizului de Gospodarire a Apelor, pot contacta solicitantul de aviz la adresa menționată.

Persoanele care doresc să transmit observații, sugestii și recomandări se pot adresa solicitantului sau la adresa proiectantului la tel. 0256/271657 după data de 30.08.2021.

p.ȘEF SERVICIU PROTECȚIE MEDIU

Victor Cătalin Birda

The post Anunț public asupra intenției de a depune la Administrația Bazinală de Apă Banat,, documentația de obținere a Avizului de  Gospodărire a Apelor pentru proiectul ”Construire imobil cu funcțiuni mixte”, Splaiul N. Titulescu nr.5 first appeared on Primăria Municipiului Timișoara.

Source