În conformitate cu prevederile Ordinului nr. 2.701 din 30.12.2010 pentru aprobarea Metodologiei de informare şi consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului si de urbanism, a H.C.L. nr.72/2019 privind ,,Regulamentul Local de implicare a publicului in elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism si amenajarea a teritoriului”, a Legii nr. 350 din 06.07.2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul (actualizată),  publicăm pe site-ul şi avizierul Primăriei municipiului Deva următoarea documentaţie de urbanism:

1. P.U.D. ,,LOCUINŢĂ, ANEXĂ, ÎMPREJMUIRE LA FRONTUL STRADAL ŞI RACORDURI LA UTILITĂŢI”
Beneficiar: PETROVAI HANNELORE
Amplasament: municipiul Deva, strada Nicolae Tonitza, fn, CF Nr. 71022, judeţul Hunedoara
Proiectant: S.C. Minicasa Prest SRL – coordonator RUR arh. Ilişiu Eugen

Documentaţia poate fi consultată pe site-ul Primăriei municipiului Deva: www.primariadeva.ro, Informaţii de interes public, Urbanism, Dezvoltarea urbana, Informare şi consultare-Documentaţii de urbanism şi Amenajare a Teritoriului, în perioada 30.08.2021 – 20.09.2021. .
Observaţiile vor putea fi transmise prin poştă pe adresa Primăriei municipiului Deva, Piaţa Unirii, nr. 4, sau pe adresa de e-mail [email protected], până în data de 20.09.2021.
Persoana responsabilă cu informarea si consultarea publicului: consilier Irina Igreţ din cadrul Compartimentului Informarea si Consultarea Publicului pentru Planurile de Urbanism si Amenajarea Teritoriului.

Arhitect şef,                             Compartiment ICPPUAT,
Ionescu Mihai Marian                 Igreţ Irina Ana

Source