Directia Municipal Locato organizează concurs de recrutare în vederea ocupării urmatoarelor posturi vacante pe perioadă nedeterminată, în regim contractual, nivel de conducere si de execuție, dupa cum urmeaza:

  • 1 post sef birou, grad II, cu durata normală a timpului de muncă de 8 ore/zi, respectiv 40 ore/săptămână, la Biroul Intretinere si reparatii retele de preluare a apelor pluviale
  • 1 post inspector I, cu durata normală a timpului de muncă de 8 ore/zi, respectiv 40 ore/săptămână, la Biroul Financiar- contabilitate
  • 1 post muncitor calificat, instalator apa, canal, treapta III, cu durata normală a timpului de muncă de 8 ore/zi, respectiv 40 ore/săptămână, la Formatia Intretinere si reparatii retele de preluare a apelor pluviale

Formulare

Source