PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TÂRNĂVENI  SPCLEP – STAREA CIVILĂ-  Nr.32411/27.08.2021 P U B L I C A Ţ I E           Source