Lună: aprilie 2021

Licitație publică – imobil-teren în suprafaţă de 1232 mp, aparţinând domeniului privat al municipiului Turnu Măgurele, situat în municipiul Turnu Măgurele, strada Chimiei, nr.16

Informaţii generale privind autoritatea contractantă, în special denumirea, codul de identificare fiscală, adresa, numărul de telefon, fax şi/sau adresa de e-mail, persoană de contact: Municipiul Turnu Măgurele, cod fiscal: 4253731,…

Anunt informare public privind intentia de elaborare P.U.Z. “CONSTRUIRE HALĂ, ANEXE AFERENTE ACESTEIA ȘI ÎMPREJMUIRE TEREN” – intravilanul municipiului Tulcea, strada Taberei, nr. 8, carte funciară nr. 43700, număr cadastral 43700 , județ TULCEA, Inițiator –MOROZENCU ADRIAN

Primaria Municipiului Tulcea | Anunt informare public privind intentia de elaborare P.U.Z. “CONSTRUIRE HALĂ, ANEXE AFERENTE ACESTEIA ȘI ÎMPREJMUIRE TEREN” – intravilanul municipiului Tulcea, strada Taberei, nr. 8, carte funciară…

Memoriu prezentare documentatie privind intentia de elaborare documentatie P.U.Z. “CONSTRUIRE HALĂ, ANEXE AFERENTE ACESTEIA ȘI ÎMPREJMUIRE TEREN” – intravilanul municipiului Tulcea, strada Taberei, nr. 8, carte funciară nr. 43700, număr cadastral 43700, județ TULCEA, Inițiator – MOROZENCU ADRIAN

Primaria Municipiului Tulcea | Memoriu prezentare documentatie privind intentia de elaborare documentatie P.U.Z. “CONSTRUIRE HALĂ, ANEXE AFERENTE ACESTEIA ȘI ÎMPREJMUIRE TEREN” – intravilanul municipiului Tulcea, strada Taberei, nr. 8, carte…

Invitație de participare la procedura de negociere fără publicarea prealabilă pentru achizitia avand ca obiect: Executie lucrari AFERENT proiect : „Îmbunătăţirea eficienţei energetice în sectorul rezidenţial prin reabilitarea termică a blocurilor de locuinţe: zona Dâmboviţa I“ – Cod SMIS 2014+: 117520, 5 LOTURI

Primaria Municipiului Timisoara, are onoarea sa va invite sa participati la procedura de negociere fără publicarea prealabilă pentru achizitia avand ca obiect: Executie lucrari AFERENT proiect : „Îmbunătăţirea eficienţei energetice…