Lună: aprilie 2021

martie 2021

Incidenta cazurilor COVID 19_31.03.2021Incidenta cazurilor COVID 19_30.03.2021Incidenta cazurilor COVID 19_29.03.2021Incidenta cazurilor COVID 19_28.03.2021Incidenta cazurilor COVID 19_27.03.2021Incidenta cazurilor COVID 19_26.03.2021Incidenta cazurilor COVID 19_25.03.2021Incidenta cazurilor COVID 19_24.03.2021Incidenta cazurilor COVID 19_23.03.2021Incidenta cazurilor COVID…

COMITETUL JUDEȚEAN PT SITUAȚII DE URGENȚĂ HUNEDOARA : HOTĂRÂREA NR. 52/01.04.2021 privind stabilirea unor măsuri în domeniul sănătății publice pe perioada stării de alertă pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19

HOTĂRÂREA NR. 52 din 2021 privind stabilirea unor măsuri în domeniul sănătății publice pe perioada stării de alertă pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 Source

Anunț închiriere terenuri cu suprafețe cuprinse între 12.5 mp și 15 mp aparținând domeniului public al municipiului Turnu Măgurele în vederea amplasării de copertine și garaje pentru parcarea autoturismelor, conform H.C.L. nr.6/28.01.2021 și conform O.U.G. 57/2019.

1.Informații generale privind autoritatea contractantă, în special denumirea, codul de identificare fiscală, adresa, numărul de telefon, fax și/sau adresa de e-mail, persoană de contact: Municipiul Turnu Măgurele, cod fiscal: 4253731,…