Categorie: Primăria Municipiului Timișoara

Primăria Municipiului Timișoara

Anunț publicitar privind serviciile de consultanta in eficienta energetica pentru obiectivul de investitie “Extindere in regim P+2E la Scoala Gimnaziala nr.16” din Timisoara, str. Bucuresti nr.11

Anunț publicitar ADV1205430/05.04.2021 privind serviciile de consultanta in eficienta energetica pentru obiectivul de investitie “Extindere in regim P+2E la Scoala Gimnaziala nr.16” din Timisoara, str. Bucuresti nr.11 Caiet de sarcini…

Anunț de participare simplificat privind Servicii de proiectare şi asistenţă tehnică : „Construcție și dotare liceu Waldorf Timișora, Cod SMIS 2014+: 124711“

Anunț de participare simplificat SCN1083374/19.03.2021 privind Servicii de proiectare şi asistenţă tehnică din partea proiectantului aferente obiectivului: „Construcție și dotare liceu Waldorf Timișora, Cod SMIS 2014+: 124711“ Documentaţia de atribuire…

Anunț de atribuire privind ”Reabilitare, modernizare și echiparea ambulatoriului de specialitate al Clinicii de Recuperare, Medicină Fizică și Balneologie Timișoara din cadrul Spitalului Clinic Municipal de Urgență Timișoara” cod SMIS 126376

Anunț de atribuire SCNA1050498/16.03.2021 privind Asistență tehnică de specialitate prin diriginți de șantier pentru realizarea obiectivului de investiții ”Extindere, reabilitare, modernizare și echiparea ambulatoriului de specialitate al Clinicii de Recuperare,…

Anunț de atribuire privind ”Reabilitarea liniilor de tramvai și modernizarea tramelor stradale în Municipiul Timișoara”, Traseu 2, Calea Stan Vidrighin”

Anunț de atribuire CAN1052125/12.03.2021 privind Contract de lucrări (proiectare și execuție) aferente obiectivului de investiții ”Reabilitarea liniilor de tramvai și modernizarea tramelor stradale în Municipiul Timișoara”, Traseu 2, Calea Stan…

Anunț publicitar privind servicii de auditare pentru proiectul ” Retehnologizarea sistemului centralizat de termoficare din Municipiului Timișoara în vederea conformării la normele de protecția mediului privind emisiile poluante în aer și pentru creșterea eficienței în alimentarea cu căldură urbană – Etapa a II – a”, cod SMIS 2014 + 127006

Anunț publicitar ADV1201870/ 15.03.2021 privind servicii de auditare pentru proiectul ” Retehnologizarea sistemului centralizat de termoficare din Municipiului Timișoara în vederea conformării la normele de protecția mediului privind emisiile poluante…