Hotărârea Comitetului Local pentru Situaţii de Urgenţă al Municipiului Timişoara nr. 2/21.03.2021 adoptată în cadrul şedinţei extraordinare din data de 21.03.2021, ora 14.25 desfăşurată în cadrul grupului de whatsapp al CLSU

În conformitate cu prevederile art. 9-11 din Hotărârea Guvernului României nr. 1491/2004 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind structura organizatorică, atribuţiile, funcţionarea şi dotarea comitetelor şi centrelor operative pentru situaţii de urgenţă, cu modificările şi completările ulterioare;

În temeiul prevederilor art. 24 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului României nr. 21/2004 privind Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă, actualizată şi ale art. 3 din Legea nr. 481/2004 privind protecţia civilă;

în conformitate cu prevederile Hotărârii nr. 293/2021 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 14 martie 2021, precum şi stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 ;

în conformitate cu prevederile Ordinului Şefului Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă nr. 6699/21.03.2021 privind instituirea măsurii de carantină zonală pentru Municipiul Timişoara, Comuna Moşniţa Nouă, Comuna Ghiroda , Comuna Giroc şi Comuna Dumbrăviţa, judeţul Timiş;

COMITETUL LOCAL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ AL MUNICIPIULUI TIMIŞOARA CONVOCAT ÎN DELIBERARE ÎN DATA DE 21.03.2021

HOTĂRĂŞTE :

Art. 1. Creşele din administrarea Primăriei Municipiului Timişoara se închid temporar pe o perioadă de 14 zile începând cu data de 22.03.2021;

Art. 2. Prezenta hotărâre intră în vigoare începând din data de 22.03.2021, după afişarea sa pe site­ul Primăriei Municipiului Timişoara.

Hotărârea a fost adoptată cu 15 voturi “pentru”, 0 voturi „împotrivă” şi 0 „abţineri” din cei 13 membrii votanţi, respectiv preşedintele şi vicepreşedintele Comitetului Local pentru Situaţii de Urgenţă al Municipiului Timişoara.

PREȘEDINȚELE COMITETULUI LOCAL PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ AL MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

PRIMAR

DOMINIC FRITZ

AVIZAT SECRETAR GENERAL

CAIUS ȘULI

The post Hotărârea CLSU nr. 2/21.03.2021 first appeared on Primăria Municipiului Timișoara.

Source