Anunț publicitar ADV1201870/ 15.03.2021 privind servicii de auditare pentru proiectul ” Retehnologizarea sistemului centralizat de termoficare din Municipiului Timișoara în vederea conformării la normele de protecția mediului privind emisiile poluante în aer și pentru creșterea eficienței în alimentarea cu căldură urbană – Etapa a II – a”, cod SMIS 2014 + 127006

Caiet de sarcini, contract, formulare

Formulare

The post Anunț publicitar privind servicii de auditare pentru proiectul ” Retehnologizarea sistemului centralizat de termoficare din Municipiului Timișoara în vederea conformării la normele de protecția mediului privind emisiile poluante în aer și pentru creșterea eficienței în alimentarea cu căldură urbană – Etapa a II – a”, cod SMIS 2014 + 127006 first appeared on Primăria Municipiului Timișoara.

Source