Anunț

Asociația de Dezvoltare Intercomunitară ”Polul de Creștere Timișoara” caută un Director General. Asociația este formată din Municipiul Timișoara, Consiliul Județean Timiș și 19 comune periurbane și își propune să devină principalul motor pentru dezvoltarea economică întregii zonei metropolitane. Căutăm un lider dinamic, proactiv și vizionar cu capacități dovedite de management, cu o bună înțelegere a dezvoltării urbane, care să transforme ADI PCT într-o organizație activă și performantă.

Concursul va avea loc în două etape:

  1. Etapa selecției dosarului
  2. Etapa interviului

Condiții generale:

a) Candidatul trebuie să aibă capacitate deplină de exercițiu;

b) Nu a suferit o condamnare pentru infracțiuni de serviciu, infracțiuni împotriva autorității statului și infracțiuni economice;

c) Nu i-a fost desfăcut contractul de muncă/raportul de serviciu din cauze disciplinare în ultimii 3 ani;

Condiții specifice:

a) Studii superioare în domenii juridice/economice/management/administrație publică;

b) Vechime în muncă de minim 5 ani; experiență de conducere

c) Capacități de analiză a politicilor publice

e) Capacități excelente de comunicare, limba engleză nivel avansat  

f) Experiență în atragerea și/sau gestionarea fondurilor europene

Dosarul candidaților trebuie să conțină:

a) Copie CI;

b) Curriculum Vitae – model Europass;

c) Copia diplomelor de studiu;

d) Copia documentelor prin care atestă vechimea în muncă;

e) Cazier judiciar;

f) Un proiect de management pe o perioadă de 4 ani de zile prin care sunt prezentate resursele, mijloacele și rezultatele preconizate a fi obținute, raportate la obiectivele Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Polul de Creștere Timișoara (anexa)

Graficul orientativ de organizare al concursului:

11.04.2021 – Termen de depunere a candidaturii

12.04.2021 – 14.04.2021 – Notarea aplicațiilor scrise

15.04.2021 – 16.04.2021 – Organizarea interviurilor cu consiliul director

16.04.2021 – Desemnarea candidatului câștigător

Candidatul câștigător va încheia un contract de management cu obiective stabilite pe o perioadă de 4 ani. Revizuirea obiectivelor și a criteriilor de performanță se face periodic la termenele convenite la stabilirea termenelor de realizare a obiectivelor.

Dosarele de candidatură se vor depune exclusiv pe adresa de e-mail [email protected]

Dominic Fritz, Primar al Timișoarei

Președinte Consiliul Director

ADI ”Polul de Creștere Timișoara”

Obiective ADI PCT 2021

The post Director General pentru ADI PCT first appeared on Primăria Municipiului Timișoara.

Source