Anunț de participare simplificat SCN1083374/19.03.2021 privind Servicii de proiectare şi asistenţă tehnică din partea proiectantului aferente obiectivului: „Construcție și dotare liceu Waldorf Timișora, Cod SMIS 2014+: 124711“

Documentaţia de atribuire se poate descărca www.e-licitatie.ro, anunţ de participare nr. SCN1083374/19.03.2021

The post Anunț de participare simplificat privind Servicii de proiectare şi asistenţă tehnică : „Construcție și dotare liceu Waldorf Timișora, Cod SMIS 2014+: 124711“ first appeared on Primăria Municipiului Timișoara.

Source