Anunț de participare privind Servicii de asistență tehnică prin diriginți de șantier pentru obiectivul de investiții „Reabilitare construcții, instalații clădire B2 la Colegiul Tehnic E. Ungureanu” cod SMIS 129105

Anunț de participare nr. CN1028928/06.03.2021 privind Servicii de asistență tehnică prin diriginți de șantier pentru obiectivul de investiții „Reabilitare construcții, instalații clădire B2 la Colegiul Tehnic E. Ungureanu” cod SMIS…

Rezultatul probei de selectie a dosarelor din cadrul procedurii de recrutare si selectie pentru proiectul “Dezvoltarea serviciilor de educatie ante prescolara in orasul Negresti-Oas”, SMIS 135735

PROCES VERBAL privind rezultatul probei de selecție a dosarelor – verificarea eligibilității dosarelor – din cadrul procedurii de recrutare și selecție pentru posturi înființate în afara organigramei pentru proiectul Dezvoltarea…