Finanțare europeană pentru Centrul Cultural și Educațional Freidorf

A fost semnat contractul de finanțare pentru proiectul “Reabilitare cinematograf și schimbare destinație în „Centrul Cultural și Educațional Freidorf”, depus la Asociația Grupul de Acțiune Locală Freidorf și finanțat prin fonduri europene din Programul Operațional Regional.

Timișoara va fi Capitală Europeană a Culturii în anul 2023, iar prin dosarul de candidatură s-a angajat la realizarea unor obiective de infrastructură culturală, printre care și reconversia fostelor cinematografe ale orașului în centre culturale.

Intervențiile propuse prin proiect vizează investiții în reabilitarea și dotarea unei clădiri destinate utilizării publice pentru servicii sociale și activități culturale.

Astfel, viitorul Centru Cultural și Educațional Freidorf, situat pe str. Nicolae Andreescu, nr. 97, va cuprinde: o clădire pe două niveluri supraterane cu toate echipamentele și dotările necesare. Centrul Cultural și Educațional va oferi servicii culturale și servicii sociale de tip- Centru de zi pentru asistență integrată (informare și consiliere psiho-socială, consiliere familială, consiliere vocațională, terapie ocupațională, educare și socializare, grupuri suport, servicii medicale de bază etc). Prioritate vor avea persoanele cu domiciliul/reședința în zona Freidorf. 

Valoarea totală a proiectului este 2.318.260,05 lei.

În prezent, este în desfășurare contractul de prestări servicii de proiectare și asistență tehnică din partea proiectantului.

Proiectul a fost depus pentru finanțare prin programul POR 2014-2020, Axa prioritară 9- Sprijinirea regenerării economice și sociale a comunităților defavorizate din mediul urban, Obiectiv specific 9.1- Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunităţii OS 9.1- Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie şi excluziune socială, prin măsuri integrate.

Perioada de implementare a proiectului este de 38 luni, între 10.08.2020 și 30.09.2023.

Serviciul Comunicare

imagine

The post Finanțare europeană pentru Centrul Cultural și Educațional Freidorf first appeared on Primăria Municipiului Timișoara.

Source