Consultare Publică Proiect de Hotărâre nr. 15

Proiect de Hotărâre privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcţionare al Aparatului de Specialitate al Primarului Comunei Buceș

Source