Anunț publicitar ADV1278520/16.03.2022 privind servicii de asistență tehnică de specialitate prin diriginți de șantier pentru obiectivul de investiție ,, Centrul pentru Artă, Tehnologie, și Experiment – MultipleXity” faza I.

Anunț publicitar

Model contract si formulare

The post Anunț publicitar ADV1278520/16.03.2022 privind servicii de asistență tehnică de specialitate prin diriginți de șantier pentru obiectivul de investiție ,, Centrul pentru Artă, Tehnologie, și Experiment – MultipleXity” faza I first appeared on Primăria Municipiului Timișoara.

Source