Tag: Cumparari directe in desfasurare si/sau contractate 2023

Anunț publicitar nr. ADV1364852/18.05.2023 privind Serviciile de actualizare analiză cost beneficiu pentru proiectul „Retehnologizarea sistemului centralizat de termoficare din Municipiul Timișoara în vederea conformării la normele de protecția mediului privind emisiile poluante în aer și pentru creșterea eficienței în alimentarea cu căldura urbană –etapa II”-cod SMIS 2014+127006

Anunț publicitar nr. ADV1364852/18.05.2023 privind Serviciile de actualizare analiză cost beneficiu pentru proiectul „Retehnologizarea sistemului centralizat de termoficare din Municipiul Timișoara…

Anunt publicitar nr. ADV1363373 /11.05.2023 privind – Servicii de asistență tehnică de specialitate prin diriginți de șantier aferente loturilor 1, 3 si 4 din cadrul proiectului „Îmbunătăţirea eficienţei energetice în sectorul rezidenţial prin reabilitarea termică a blocurilor de locuinţe situate pe străzile: str. Măslinului nr.11, sc. A și B, str. Cernăuţi nr.10:12:14, str. Topologului nr.5 sc.A și B, str. Topologului nr.1, sc.A, str. Argeş nr.4, b-dul Cetăţii nr. 30, str. Răsăritului nr.5”, COD SMIS: 121134

Anunt publicitar nr. ADV1363373/11.05.2023 privind – Servicii de asistenta tehnica de specialitate prin diriginti de santier aferente loturilor 1, 3…

Anunț publicitar nr. ADV1362575/08.05.2023 privind Servicii de audit energetic aferente proiectului: ”Îmbunătăţirea eficienţei energetice în sectorul rezidenţial prin reabilitarea termică a blocurilor de locuinţe str. Martir Ioan Stanciu nr. 2 -Calea Martirilor 1989 nr. 31, str. Științei nr.3-5”, Cod SMIS 2014+: 119305, 2 loturi

Anunț publicitar nr. ADV1362575/08.05.2023 privind Servicii de audit energetic aferente proiectului: ”Îmbunătăţirea eficienţei energetice în sectorul rezidenţial prin reabilitarea termică…

Anunț publicitar nr. ADV1361331/03.05.2023 privind Servicii de asistenţă tehnică prin diriginţi de şantier atestați în domeniul protejării monumentelor istorice pentru realizarea obiectivului de investiții „Reabilitare corp clădire școala D+P+2E din Timişoara , str. Regele Carol I nr.11

Anunț publicitar nr. ADV1361331/03.05.2023 privind Servicii de asistenţă tehnică prin diriginţi de şantier atestați în domeniul protejării monumentelor istorice pentru…

Anunț publicitar nr.ADV1361054/02.05.2023 privind Serviciile de audit energetic aferente proiectului “Îmbunătăţirea eficienţei energetice în sectorul rezidenţial prin reabilitarea termică a blocurilor de locuinţe: zona Averescu”, cod SMIS 117379(2 Loturi),

Anunț publicitar nr.ADV1361054/02.05.2023 privind Serviciile de audit energetic aferente proiectului “Îmbunătăţirea eficienţei energetice în sectorul rezidenţial prin reabilitarea termică a…

Anunț publicitar nr. ADV1360693/28.04.2023 privind Servicii de asistență tehnică de specialitate prin diriginți de șantier în cadrul proiectului ,, Îmbunătățirea eficienței energetice în sect. rezidențial prin reabilitarea termică a blocurilor de locuințe str. Martir Ioan Stanciu nr. 2 Calea Martirilor 1989 nr. 31 , strada Științei nr. 3-5”

Anunț publicitar nr. ADV1360693/28.04.2023 privind Servicii de asistență tehnică de specialitate prin diriginți de șantier în cadrul proiectului ,, Îmbunătățirea…

Anunț publicitar nr. ADV 1360430/27.04.2023 privind Servicii organizare evenimente, servicii asigurare masa și coffee-break în cadrul proiectului EXPLORE+ explorări creative ala curiozității pentru inovația transdisciplinară, învățare STEAM și socială”, cu nr. 2020-1-DE03-KA227-SCH-093721 în perioada 19-20 mai 2023

Anunț publicitar nr. ADV 1360430/27.04.2023 privind Servicii organizare evenimente, servicii asigurare masa si coffee-break in cadrul proiectului EXPLORE+ explorari creative…

Anunț publicitar nr. ADV1358775/20.04.2023 privind servicii de audit energetic întocmit la terminarea lucrărilor de intervenții pt. proiectul ,, Îmbunătățirea eficienței energetice a sectorului rezidențial prin reabilitarea termică a blocurilor de locuințe Str. Intrarea Doinei nr. 19-21-23-25-31,,

Anunț publicitar nr. ADV1358775/20.04.2023 privind servicii de audit energetic întocmit la terminarea lucrărilor de intervenții pt. proiectul ,, Îmbunătățirea eficienței…

Anunț publicitar nr ADV1353160/23.03.2023 pentru Diriginti proiect SMIS 121587 – Îmbunătăţirea eficienţei energetice în sectorul rezidenţial prin reabilitare termică a blocurilor de locuinte: str. C. Brediceanu nr.13-15; Cal. Torontalului nr.14; str. Dropiei nr.7; str. Dambovita nr.22/a

Anunț publicitar nr ADV1353160/23.03.2023 pentru Diriginti proiect SMIS 121587 -Îmbunătăţirea eficienţei energetice în sectorul rezidenţial prin reabilitare termică a blocurilor…

Anunț publicitar nr. ADV1352863/22.03.2023 privind Furnizarea, instalarea și punerea în funcțiune a unui sistem de control acces cu turnicheți, în instituția Primăriei Municipiului Timişoara (B-dul C.D.Loga, nr.1) și clădirea situată pe strada C-tin Titel Petrescu nr. 6

Anunț publicitar nr. ADV1352863/22.03.2023 privind Furnizarea, instalarea și punerea în funcțiune a unui sistem de control acces cu turnicheți, în…

Anunț publicitar nr. ADV1352212/20.03.2023 privind Servicii de audit energetic aferente proiectului „ Îmbunătăţirea eficienţei energetice în sectorul rezidenţial prin reabilitarea termică a blocurilor de locuinţe: zona Soarelui-Odobescu-Complex”,Cod SMIS 2014+:119790 (6 Loturi)

Anunț publicitar nr. ADV1352212/20.03.2023 privind Servicii de audit energetic aferente proiectului „ Îmbunătăţirea eficienţei energetice în sectorul rezidenţial prin reabilitarea…

Anunț publicitar nr.ADV1348216 /02.03.2023 privind Servicii de asistență tehnică de specialitate prin diriginți de șantier aferente proiectului „Îmbunătăţirea eficienţei energetice în sectorul rezidenţial prin reabilitarea termică a blocurilor de locuinţe situate pe străzile: str. Măslinului nr.11, sc. A și B, str. Cernăuţi nr.10:12:14, str. Topologului nr.5 sc.A și B, str. Topologului nr.1, sc.A, str. Argeş nr.4, b-dul Cetăţii nr. 30, str. Răsăritului nr.5”, COD SMIS: 121134 (6 Loturi).

Anunț publicitar nr.ADV1348216 /02.03.2023 privind Servicii de asistență tehnică de specialitate prin diriginți de șantier aferente proiectului „Îmbunătăţirea eficienţei energetice…

Anunț publicitar nr. ADV1344409/13.02.2023 Achiziție directă – diriginți de șantier pentru proiectul Îmbunătățirea eficienței energetice în sectorul rezidențial prin reabilitarea termică a blocurilor de locuințe Str. Martir Ioan Stanciunr. 2 – Calea Martirilor 1989 nr. 31, Str. Științei nr. 3-5” cod SMIS 2014+: 119305

Anunț publicitar nr. ADV1344409/13.02.2023 Achiziție directă – diriginți de șantier pentru proiectul Îmbunătățirea eficienței energetice în sectorul rezidențial prin reabilitarea…