Anunț publicitar ADV1391844 din 23.10.2023 – Achiziție directă – dotări PSI-proiect Cod SMIS 2014+: 122504.

Caiet de sarcini + Anexe + Contract + Formulare-dotări PSI

Formulare – dotări PSI

The post Anunț publicitar ADV1391844 din 23.10.2023 – Achiziție directă – dotări PSI-proiect Cod SMIS 2014+: 122504 first appeared on Primăria Municipiului Timișoara.

Source