Anunț publicitar nr. ADV 1372717 din 04.07.2023 privind servicii de asistenţă tehnică prin diriginţi de şantier  pentru obiectivul de investitii  „Realizare utilitati, drumuri de access si amenajare zene verzi la ansamblul de locuinte individuale ANL-zona Chisodei”.

Doc. atribuire diriginti Chisodei

Formulare

The post ANUNȚ PUBLICITAR NR. ADV 1372717 DIN 04.07.2023 privind servicii de asistenţă tehnică prin diriginţi de şantier  pentru obiectivul de investitii  „Realizare utilitati, drumuri de access si amenajare zene verzi la ansamblul de locuinte individuale ANL-zona Chisodei” first appeared on Primăria Municipiului Timișoara.

Source