Anunț publicitar nr. ADV1361333/03.05.2023 privind Servicii de asistență tehnică de specialitate prin diriginți de șantier pentru obiectivul de investiție Reabilitare imobil Cinematograf Studio

Caiet de sarcini

The post Anunț publicitar nr. ADV1361333/03.05.2023 privind Servicii de asistență tehnică de specialitate prin diriginți de șantier pentru obiectivul de investiție Reabilitare imobil Cinematograf Studio first appeared on Primăria Municipiului Timișoara.

Source