Etichetă: Anunțuri de atribuire,2022

Contract de servicii nr.SCNA1080727/19.12.2022 având ca obiect: „ET +DALI– Refuncționalizare, teren de sport, reabilitare și extindere clădirii existente, inclusiv utilități, în Timişoara str. Pictor Aman nr.11”

Contract de servicii nr.SCNA1080727/19.12.2022 având ca obiect: „ET +DALI– Refuncționalizare, teren de sport, reabilitare și extindere clădirii existente, inclusiv utilități, în Timişoara str. Pictor Aman nr.11” The post Contract de…

Contract de achiziție publica de servicii nr. SCNA 1080723/19.12.2022 având ca obiect „ET +DALI–Refuncționalizare, modernizare și extindere pe verticală P+2 E a Complexului Sportiv Bega, str. Intrarea Zânelor nr. 2, Timişoara”

Contract de achiziție publica de servicii nr. SCNA 1080723/19.12.2022 având ca obiect „ET +DALI–Refuncționalizare, modernizare și extindere pe verticală P+2 E a Complexului Sportiv Bega, str. Intrarea Zânelor nr. 2,…

Anunț atribuire nr. SCNA1080675/16.12.2022 simplificat privind -Execuție lucrări aferente obiectivului de investiţie ”Reabilitare termică imobil str.Intrarea Doinei, nr.19-21-23-25-31ˮdin cadrul proiectului: ”Îmbunătățirea eficienței energetice a sectorului rezidențial prin reabilitarea termică a blocurilor de locuințe: str. Intrarea Doinei nr. 19-21-23-25-31” Cod SMIS 2014+: 121436

Anunț atribuire nr. SCNA1080675/16.12.2022 simplificat privind -Execuție lucrări aferente obiectivului de investiţie ”Reabilitare termică imobil str.Intrarea Doinei, nr.19-21-23-25-31ˮdin cadrul proiectului: ”Îmbunătățirea eficienței energetice a sectorului rezidențial prin reabilitarea termică a…

Anunț de atribuire nr.SCNA1080595/15.12.2022 privind întocmire studiu de fezabilitare și cerere de finanțare pentru proiectul retehnologizarea sistemului centralizat de termoficare din Municipiul Timișoara în vederea conformării la normele de protecția mediului privind emisiile poluante în aer și pentru creșterea eficienței în alimentarea cu căldură urbană etapa III

Anunț de atribuire nr.SCNA1080595/15.12.2022 privind întocmire studiu de fezabilitare și cerere de finanțare pentru proiectul retehnologizarea sistemului centralizat de termoficare din Municipiul Timișoara în vederea conformării la normele de protecția…

Anunț de atribuire nr. CAN1093175/07.12.2022 privind Servicii de proiectare și asistență tehnică (faza DALI+PT+AT) în vederea realizării și implementării obiectivului de investiție ”Regenerare urbana -Zona Piata Mocioni”

Anunț de atribuire nr. CAN1093175/07.12.2022 privind Servicii de proiectare și asistență tehnică (faza DALI+PT+AT) în vederea realizării și implementării obiectivului de investiție ”Regenerare urbana -Zona Piata Mocioni” The post Anunț…

Anunț atribuire nr. SCNA1080079/06,12,2022-privind servicii proiectare faza DALI+PT+AT în vederea realizării obiectivului de investiție „Creșterea eficienței energetice prin reabilitare termică construcții și instalații la Liceul Teoretic J.L.Calderon”, str. Cornelia Salceanu nr.11 Timișoara;

Anunț atribuire nr. SCNA1080079/06,12,2022-servicii proiectare faza DALI+PT+AT în vederea realizării obiectivului de investiție „Creșterea eficienței energetice prin reabilitare termică construcții și instalații la Liceul Teoretic J.L.Calderon”, str. Cornelia Salceanu nr.11…

Anunț de atribuire nr. SCNA1078878/08.11.2022 privind servicii de evaluare și expertiză privind elaborarea rapoartelor de evaluare/reevaluare a unor imobile din categoria activelor fixe corporale de natura mijloacelor fixe situate pe teritoriul administrativ al Municipiului Timișoara și aflate în patrimoniul Municipiului Timișoara și al Statului Român și pentru imobilele la care Municipiul Timișoara reprezintă un interes

Anunț de atribuire nr. SCNA1078878/08.11.2022 privind servicii de evaluare și expertiză privind elaborarea rapoartelor de evaluare/reevaluare a unor imobile din categoria activelor fixe corporale de natura mijloacelor fixe situate pe…

Anunț de atribuire nr. CAN1089995/22.10.2022 privind Execuție lucrări aferente obiectivului de investiție ,, Reabilitare fațade , acoperiș și tâmplărie la Liceul Pedagogic Carmen Sylva”

Anunț de atribuire nr. CAN1089995/22.10.2022 privind Execuție lucrări aferente obiectivului de investiție ,, Reabilitare fațade , acoperiș și tâmplărie la Liceul Pedagogic Carmen Sylva” The post Anunț de atribuire nr.…

Anunț de atribuire nr. CAN1090017/22.10.2022 privind Execuție lucrări aferente obiectivului de investiții ,,Extindere iluminat public zona Calea Aradului Est ”

Anunț de atribuire nr. CAN1090017/22.10.2022 privind Execuție lucrări aferente obiectivului de investiții ,,Extindere iluminat public zona Calea Aradului Est ” The post Anunț de atribuire nr. CAN1090017/22.10.2022 privind Execuție lucrări…

Anunț de atribuire nr. CAN1088624/06.10.2022 privind Servicii de proiectare și asistență tehnică din partea proiectantului pentru obiectivul de investiție ,,Coridor de mobilitate Magistrala Verde în Timișoara ”- B-dul 16 Decembrie 1989 – Calea Șagului

Anunț de atribuire nr. CAN1088624/06.10.2022 privind Servicii de proiectare și asistență tehnică din partea proiectantului pentru obiectivul de investiție ,,Coridor de mobilitate Magistrala Verde în Timișoara ”- B-dul 16 Decembrie…

Anunț de atribuire nr. SCNA 1076791/30.09.2022 privind Execuție lucrări din cadrul proiectului ,,Îmbunătăţirea eficienţei energetice în sectorul rezidenţial prin reabilitarea termică a blocurilor de locuinţe: zona Averescu ”- Cod SMIS 2014+: 117379, -Lot 1 – „Reabilitare termică imobil str. Mures, nr.129”,Lot 2 – „Reabilitare termică imobil str. Martir D-tru Jugănaru, nr.20, bl.28”

Anunț de atribuire nr. SCNA 1076791/30.09.2022 privind Execuție lucrări din cadrul proiectului ,,Îmbunătăţirea eficienţei energetice în sectorul rezidenţial prin reabilitarea termică a blocurilor de locuinţe: zona Averescu ”- Cod SMIS…

Anunț de atribuire nr. SCNA1076710/29.09.2022 privind servicii de proiectare și executare lucrări aferente obiectivului de investiții ,,PT+DTAC +Execuție reabilitare acoperiș la Liceul Teoretic J.L. Calderon , str. Salceanu nr.11 Timișoara

Anunț de atribuire nr. SCNA1076710/29.09.2022 privind servicii de proiectare și executare lucrări aferente obiectivului de investiții ,,PT+DTAC +Execuție reabilitare acoperiș la Liceul Teoretic J.L. Calderon , str. Salceanu nr.11 Timișoara…

Anunț de atribuire nr. SCNA1075630/07.09.2022 privind Servicii de expertiză tehnică a lucrărilor executate în cadrul obiectivului de investiții ,, Extindere rețea apă – canal Plopi Sud , str. II-V”

Anunț de atribuire nr. SCNA1075630/07.09.2022 privind Servicii de expertiză tehnică a lucrărilor executate în cadrul obiectivului de investiții ,, Extindere rețea apă – canal Plopi Sud , str. II-V” The…

Anunț de atribuire nr. SCNA1075626/07.09.2022 privind serviciu întocmire documentație ,, Studiu privind efectuarea de măsurători a străzilor din Municipiul Timișoara și determinarea lunginii lățimii și suprafeșei necesare pentru stabilirea suprafețelor de salubrizare stradală ”

Anunț de atribuire nr. SCNA1075626/07.09.2022 privind serviciu întocmire documentație ,, Studiu privind efectuarea de măsurători a străzilor din Municipiul Timișoara și determinarea lunginii lățimii și suprafeșei necesare pentru stabilirea suprafețelor…

Anunț de atribuire nr. SCNA 1074758/19.08.2022 privind Contract de achiziție publică de servicii de supraveghere și cercetare arheologică preventivă în perimetrul afectat de investiția „Reabilitare construcții, instalații clădire B2 la Colegiul Tehnic E. Ungureanu” – COD SMIS 129105

Anunț de atribuire nr. SCNA 1074758/19.08.2022 privind Contract de achiziție publică de servicii de supraveghere și cercetare arheologică preventivă în perimetrul afectat de investiția „Reabilitare construcții, instalații clădire B2 la…

Anunț de atribuire nr. SCNA1074445 /12.08.2022 privind Execuţie lucrări aferente obiectivului de investiţii „Reabilitare termică imobil str. Arieș nr.20” din cadrul proiectului „Îmbunătățirea eficienței energetice a sectorului rezidențial prin reabilitarea termică a blocului de locuințe str. Arieș nr.20” Cod SMIS 2014+:121249

Anunț de atribuire nr. SCNA1074445 /12.08.2022 privind Execuţie lucrări aferente obiectivului de investiţii „Reabilitare termică imobil str. Arieș nr.20” din cadrul proiectului „Imbunătățirea eficienței energetice a sectorului rezidențial prin reabilitarea…

Anunț de atribuire- Acord-cadru nr. CAN1085057/14.08.2022- Servicii de întreţinere a terenurilor de sport cu suprafaţă de iarbă naturală şi a zonelor verzi limitrofe acestora, din incinta Stadionului de rugby ”Gheorghe Răşcanu” din Timişoara.

Anunț de atribuire- Acord-cadru nr. CAN1085057/14.08.2022 – Servicii de întreţinere a terenurilor de sport cu suprafaţă de iarbă naturală şi a zonelor verzi limitrofe acestora, din incinta Stadionului de rugby…

Anunț de atribuire nr. SCNA1074379/11.08.2022 privind lucrări aferente proiectului ,, Îmbunătățirea eficientizării energetice în sectorul rezidențial prin reabilitarea termică a blocului de locuințe str. Splaiul Nicolae Titulescu nr. 10 ”

Anunț de atribuire nr. SCNA1074379/11.08.2022 privind lucrări aferente proiectului ,, Îmbunătățirea eficientizării energetice în sectorul rezidențial prin reabilitarea termică a blocului de locuințe str. Splaiul Nicolae Titulescu nr. 10 ”…

ANUNȚ ATRIBUIRE NR. SCNA1074283/09.08.2022 pentru Servicii de întocmire documentație pentru avizare și autorizare siguranță la incendii la imobilul situat pe Str. Vasile Alecsandri, nr. 1, Timișoara

Anunț atribuire nr. SCNA1074283/09.08.2022 pentru Servicii de întocmire documentație pentru avizare și autorizare siguranță la incendii la imobilul situat pe Str. Vasile Alecsandri, nr. 1, Timișoara The post ANUNȚ ATRIBUIRE…

ANUNȚ ATRIBUIRE NR. SCNA1074239/08.08.2022 privind Servicii de proiectare (faza DALI+PT+AT) în vederea realizării și implementării obiectivului de investiție din cadrul proiectului ”Memorialul (Traseul) Revoluției din 1989 in Timișoara”

Anunț atribuire nr. SCNA1074239/08.08.2022 privind Servicii de proiectare (faza DALI+PT+AT) în vederea realizării și implementării obiectivului de investiție din cadrul proiectului ”Memorialul (Traseul) Revoluției din 1989 in Timișoara” The post…

Anunț de atribuire nr. CAN1080218/03.06.2022 privind execuție lucrări suplimentare aferente obiectivului de investiție ,, Extindere corp B, secțiile chirurgie , prematuri și laborator pneumoftiziologie și reabilitare clădire existentă la Spitalul L. Țurcanu din Timișoara , în perimetrul str. I. Nemoianu – str. dr. Liviu Gabor

Anunț de atribuire nr. CAN1080218/03.06.2022 privind execuție lucrări suplimentare aferente obiectivului de investiție ,, Extindere corp B, secțiile chirurgie , prematuri și laborator pneumoftiziologie și reabilitare clădire existentă la Spitalul…

Anunț de atribuire CAN1079976/01.06.2022 privind Serviciii de urbanism necesare pentru elaborare PUZ Zona Oituz – Popa Șapcă și concept de amenajare domeniu public și a Regulamentului Local de Urbanism aferent PUZ

Anunț de atribuire CAN1079976/01.06.2022 privind Serviciii de urbanism necesare pentru elaborare PUZ Zona Oituz – Popa Șapcă și concept de amenajare domeniu public și a Regulamentului Local de Urbanism aferent…

Anunt de atribuire nr. CAN1078987/15.05.2022 – Servicii de proiectare aferente obiectivului de investiţii ”SF Parcare Louis Țurcanu”, str. Iosif Nemoianu, nr.3” Timișoara, jud. Timiș

Anunț de atribuire nr. CAN1078987/15.05.2022 – Servicii de proiectare aferente obiectivului de investiţii ”SF Parcare Louis Țurcanu”, str. Iosif Nemoianu, nr.3” Timișoara, jud. Timiș The post Anunt de atribuire nr.…

Anunț de atribuire CAN1076975/14.04.2022 privind Execuţie lucrări (proiectare și execuție) aferente obiectivului de investiții: „Modernizare iluminat public Calea Aradului, Calea Torontalului, Calea Sever Bocu”

Anunț de atribuire CAN1076975/14.04.2022 privind Execuţie lucrări (proiectare și execuție) aferente obiectivului de investiții: „Modernizare iluminat public Calea Aradului, Calea Torontalului, Calea Sever Bocu” The post Anunț de atribuire CAN1076975/14.04.2022…

Anunț de atribuire nr.CAN1076635/07.04.2022 privind Servicii de implementare, actualizare software, mentenanţă si asistenţă tehnică pentru Sistemul Informatic Financiar-Contabil Integrat „eXpert bugetar”

Anunț de atribuire nr.CAN1076635/07.04.2022 privind Servicii de implementare, actualizare software, mentenanţă si asistenţă tehnică pentru Sistemul Informatic Financiar-Contabil Integrat „eXpert bugetar” The post Anunț de atribuire nr.CAN1076635/07.04.2022 privind Servicii de…

Anunț de atribuire SCNA1067874/07.04.2022 -privind execuție lucrări aferente obiectivului de investiţii din cadrul proiectului ”Construire corp P+1E la Școala Gimnazială nr.13 din Timișoara, str.Muzicescu nr.14” cod SMIS 2014+: 134130

Anunț de atribuire SCNA1067874/07.04.2022 -privind execuție lucrări aferente obiectivului de investiţii din cadrul proiectului ”Construire corp P+1E la Școala Gimnazială nr.13 din Timișoara, str.Muzicescu nr.14” cod SMIS 2014+: 134130 The…

Anunț de atribuire CAN1076154/02.04.2022 privind servicii de proiectare (faza DALI +PT+DDE+DTAC+DTOE) și asistență tehnică din partea proiectantului în vederea realizării și implementării proiectului în vederea realizării și implementării obiectivului de investiție ,,Regenerare urbană – Zona Piața Traian”

Anunț de atribuire CAN1076154/02.04.2022 privind servicii de proiectare (faza DALI +PT+DDE+DTAC+DTOE) și asistență tehnică din partea proiectantului în vederea realizării și implementării proiectului în vederea realizării și implementării obiectivului de…

Anunț de atribuire nr. SCNA1067575/31.03.2022 privind servicii de consultanță pentru organizare concurs de soluții în vederea realizării obiectivului de investiții ,, Amenajare și modernizare Piața Operei și străzi zona Cetate”

Anunț de atribuire nr. SCNA1067575/31.03.2022 privind servicii de consultanță pentru organizare concurs de soluții în vederea realizării obiectivului de investiții ,, Amenajare și modernizare Piața Operei și străzi zona Cetate”…