Tag: Anunțuri de atribuire,2022

Anunț atribuire nr. SCNA1080675/16.12.2022 simplificat privind -Execuție lucrări aferente obiectivului de investiţie ”Reabilitare termică imobil str.Intrarea Doinei, nr.19-21-23-25-31ˮdin cadrul proiectului: ”Îmbunătățirea eficienței energetice a sectorului rezidențial prin reabilitarea termică a blocurilor de locuințe: str. Intrarea Doinei nr. 19-21-23-25-31” Cod SMIS 2014+: 121436

Anunț atribuire nr. SCNA1080675/16.12.2022 simplificat privind -Execuție lucrări aferente obiectivului de investiţie ”Reabilitare termică imobil str.Intrarea Doinei, nr.19-21-23-25-31ˮdin cadrul proiectului:…

Anunț de atribuire nr.SCNA1080595/15.12.2022 privind întocmire studiu de fezabilitare și cerere de finanțare pentru proiectul retehnologizarea sistemului centralizat de termoficare din Municipiul Timișoara în vederea conformării la normele de protecția mediului privind emisiile poluante în aer și pentru creșterea eficienței în alimentarea cu căldură urbană etapa III

Anunț de atribuire nr.SCNA1080595/15.12.2022 privind întocmire studiu de fezabilitare și cerere de finanțare pentru proiectul retehnologizarea sistemului centralizat de termoficare…

Anunț atribuire nr. SCNA1080079/06,12,2022-privind servicii proiectare faza DALI+PT+AT în vederea realizării obiectivului de investiție „Creșterea eficienței energetice prin reabilitare termică construcții și instalații la Liceul Teoretic J.L.Calderon”, str. Cornelia Salceanu nr.11 Timișoara;

Anunț atribuire nr. SCNA1080079/06,12,2022-servicii proiectare faza DALI+PT+AT în vederea realizării obiectivului de investiție „Creșterea eficienței energetice prin reabilitare termică construcții…

Anunț de atribuire nr. SCNA1078878/08.11.2022 privind servicii de evaluare și expertiză privind elaborarea rapoartelor de evaluare/reevaluare a unor imobile din categoria activelor fixe corporale de natura mijloacelor fixe situate pe teritoriul administrativ al Municipiului Timișoara și aflate în patrimoniul Municipiului Timișoara și al Statului Român și pentru imobilele la care Municipiul Timișoara reprezintă un interes

Anunț de atribuire nr. SCNA1078878/08.11.2022 privind servicii de evaluare și expertiză privind elaborarea rapoartelor de evaluare/reevaluare a unor imobile din…

Anunț de atribuire nr. CAN1088624/06.10.2022 privind Servicii de proiectare și asistență tehnică din partea proiectantului pentru obiectivul de investiție ,,Coridor de mobilitate Magistrala Verde în Timișoara ”- B-dul 16 Decembrie 1989 – Calea Șagului

Anunț de atribuire nr. CAN1088624/06.10.2022 privind Servicii de proiectare și asistență tehnică din partea proiectantului pentru obiectivul de investiție ,,Coridor…

Anunț de atribuire nr. SCNA 1076791/30.09.2022 privind Execuție lucrări din cadrul proiectului ,,Îmbunătăţirea eficienţei energetice în sectorul rezidenţial prin reabilitarea termică a blocurilor de locuinţe: zona Averescu ”- Cod SMIS 2014+: 117379, -Lot 1 – „Reabilitare termică imobil str. Mures, nr.129”,Lot 2 – „Reabilitare termică imobil str. Martir D-tru Jugănaru, nr.20, bl.28”

Anunț de atribuire nr. SCNA 1076791/30.09.2022 privind Execuție lucrări din cadrul proiectului ,,Îmbunătăţirea eficienţei energetice în sectorul rezidenţial prin reabilitarea…

Anunț de atribuire nr. SCNA1076710/29.09.2022 privind servicii de proiectare și executare lucrări aferente obiectivului de investiții ,,PT+DTAC +Execuție reabilitare acoperiș la Liceul Teoretic J.L. Calderon , str. Salceanu nr.11 Timișoara

Anunț de atribuire nr. SCNA1076710/29.09.2022 privind servicii de proiectare și executare lucrări aferente obiectivului de investiții ,,PT+DTAC +Execuție reabilitare acoperiș…

Anunț de atribuire nr. SCNA1075626/07.09.2022 privind serviciu întocmire documentație ,, Studiu privind efectuarea de măsurători a străzilor din Municipiul Timișoara și determinarea lunginii lățimii și suprafeșei necesare pentru stabilirea suprafețelor de salubrizare stradală ”

Anunț de atribuire nr. SCNA1075626/07.09.2022 privind serviciu întocmire documentație ,, Studiu privind efectuarea de măsurători a străzilor din Municipiul Timișoara…

Anunț de atribuire nr. SCNA 1074758/19.08.2022 privind Contract de achiziție publică de servicii de supraveghere și cercetare arheologică preventivă în perimetrul afectat de investiția „Reabilitare construcții, instalații clădire B2 la Colegiul Tehnic E. Ungureanu” – COD SMIS 129105

Anunț de atribuire nr. SCNA 1074758/19.08.2022 privind Contract de achiziție publică de servicii de supraveghere și cercetare arheologică preventivă în…

Anunț de atribuire nr. SCNA1074445 /12.08.2022 privind Execuţie lucrări aferente obiectivului de investiţii „Reabilitare termică imobil str. Arieș nr.20” din cadrul proiectului „Îmbunătățirea eficienței energetice a sectorului rezidențial prin reabilitarea termică a blocului de locuințe str. Arieș nr.20” Cod SMIS 2014+:121249

Anunț de atribuire nr. SCNA1074445 /12.08.2022 privind Execuţie lucrări aferente obiectivului de investiţii „Reabilitare termică imobil str. Arieș nr.20” din…

Anunț de atribuire nr. SCNA1074379/11.08.2022 privind lucrări aferente proiectului ,, Îmbunătățirea eficientizării energetice în sectorul rezidențial prin reabilitarea termică a blocului de locuințe str. Splaiul Nicolae Titulescu nr. 10 ”

Anunț de atribuire nr. SCNA1074379/11.08.2022 privind lucrări aferente proiectului ,, Îmbunătățirea eficientizării energetice în sectorul rezidențial prin reabilitarea termică a…

ANUNȚ ATRIBUIRE NR. SCNA1074239/08.08.2022 privind Servicii de proiectare (faza DALI+PT+AT) în vederea realizării și implementării obiectivului de investiție din cadrul proiectului ”Memorialul (Traseul) Revoluției din 1989 in Timișoara”

Anunț atribuire nr. SCNA1074239/08.08.2022 privind Servicii de proiectare (faza DALI+PT+AT) în vederea realizării și implementării obiectivului de investiție din cadrul…

Anunț de atribuire nr. CAN1080218/03.06.2022 privind execuție lucrări suplimentare aferente obiectivului de investiție ,, Extindere corp B, secțiile chirurgie , prematuri și laborator pneumoftiziologie și reabilitare clădire existentă la Spitalul L. Țurcanu din Timișoara , în perimetrul str. I. Nemoianu – str. dr. Liviu Gabor

Anunț de atribuire nr. CAN1080218/03.06.2022 privind execuție lucrări suplimentare aferente obiectivului de investiție ,, Extindere corp B, secțiile chirurgie ,…

Anunț de atribuire SCNA1067874/07.04.2022 -privind execuție lucrări aferente obiectivului de investiţii din cadrul proiectului ”Construire corp P+1E la Școala Gimnazială nr.13 din Timișoara, str.Muzicescu nr.14” cod SMIS 2014+: 134130

Anunț de atribuire SCNA1067874/07.04.2022 -privind execuție lucrări aferente obiectivului de investiţii din cadrul proiectului ”Construire corp P+1E la Școala Gimnazială…

Anunț de atribuire CAN1076154/02.04.2022 privind servicii de proiectare (faza DALI +PT+DDE+DTAC+DTOE) și asistență tehnică din partea proiectantului în vederea realizării și implementării proiectului în vederea realizării și implementării obiectivului de investiție ,,Regenerare urbană – Zona Piața Traian”

Anunț de atribuire CAN1076154/02.04.2022 privind servicii de proiectare (faza DALI +PT+DDE+DTAC+DTOE) și asistență tehnică din partea proiectantului în vederea realizării…