Anunț de atribuire SCNA1067874/07.04.2022 -privind execuție lucrări aferente obiectivului de investiţii din cadrul proiectului ”Construire corp P+1E la Școala Gimnazială nr.13 din Timișoara, str.Muzicescu nr.14” cod SMIS 2014+: 134130

The post Anunț de atribuire SCNA1067874/07.04.2022 -privind execuție lucrări aferente obiectivului de investiţii din cadrul proiectului ”Construire corp P+1E la Școala Gimnazială nr.13 din Timișoara, str.Muzicescu nr.14” cod SMIS 2014+: 134130 first appeared on Primăria Municipiului Timișoara.

Source