Anunț de atribuire nr.CAN1076635/07.04.2022 privind Servicii de implementare, actualizare software, mentenanţă si asistenţă tehnică pentru Sistemul Informatic Financiar-Contabil Integrat „eXpert bugetar”

The post Anunț de atribuire nr.CAN1076635/07.04.2022 privind Servicii de implementare, actualizare software, mentenanţă si asistenţă tehnică pentru Sistemul Informatic Financiar-Contabil Integrat „eXpert bugetar” first appeared on Primăria Municipiului Timișoara.

Source