Categorie: Primarii Judet Prahova

Primarii Judet Prahova

ANUNT ‘ Prin prezenta , va aducem la cunostinta ca Primaria orasului Breaza intentioneaza scoaterea la licitatie o autorizatie taxi nr. 17, ramasa vacanta, sens in care transportatorii autorizati de pe raza localitatii pot depune cereri pentru inscrierea pe lista de asteptare. Cererile vor fi depuse la Registratura Primariei Breaza pana la data 11.04.2022.

ANUNT ‘ Prin prezenta , va aducem la cunostinta ca Primaria orasului Breaza intentioneaza scoaterea la licitatie o autorizatie taxi nr. 17, ramasa vacanta, sens in care transportatorii autorizati de…

Invitație de participare la procedura de achiziție directă a Serviciilor de realizare documentații tehnico-economice pentru proiectul ,,Eficiență energetică și gestionare inteligentă a energiei în infrastructura de iluminat public, oraș Breaza, județul Prahova” -etapa II-a Oferta întocmită conform documentației de atribuire anexată, se va depune în plic închis, la Registratura Primăriei Breaza, str. Republicii, nr,. 82b, până la data de 12.04.2021, orele 12.00.Ofertantul declarat câștigător va posta în SEAP, înainte de semnarea contractului de servicii, la secțiunea „Catalogul electronic” denumirea și valoarea serviciilor ce fac obiectul prezentului contract.

Invitație de participare la procedura de achiziție directă a Serviciilor de realizare documentații tehnico-economice pentru proiectul ,,Eficiență energetică și gestionare inteligentă a energiei în infrastructura de iluminat public, oraș Breaza,…

ANUNT referitor la elaborarea unui proiect de hotarare cu caracter normativ Autoritatile Publice Locale Breaza, cu sediul in Breaza, str.Republicii, nr.82 B, va aduc la cunostinta faptul ca in sedinta Consiliului Local Breaza ce se va desrasura in luna mai 2022, se va supune dezbaterii si aprobarii consiliului local, proiectul de hotarare privind reglementarea accesului vehiculelor cu tractiune animala pe raza orasului Breaza initiat de domnul viceprimar Emanuel Necula.

Change set: Search by name: Icon effect: Icon align: Source

PLANUL NAȚIONAL DE REDRESARE ȘI REZILIENȚĂ PRAHOVA COMPONENTA C5 – VALUL RENOVĂRII OPERAȚIUNEA A3.1 – Renovare energetică moderată a clădirilor rezidențiale multifamiliale Creșterea performanței energetice la blocurile de locuințe din orașul Breaza, județul Prahova

PLANUL NAȚIONAL DE REDRESARE ȘI REZILIENȚĂ PRAHOVA COMPONENTA C5 – VALUL RENOVĂRII OPERAȚIUNEA A3.1 – Renovare energetică moderată a clădirilor rezidențiale multifamiliale Creșterea performanței energetice la blocurile de locuințe din…

ANUNT S.C. PARC INDUSTRIAL BREAZA SRL ANUNTA PE ACEASTA CALE CA SE PRIMESC CERERI DE INCHIRIERE PENTRU ULTIMELE DOUA HALE DE PRODUCTIE DIN INCINTA PARCULUI INDUSTRIAL , HALELE CUNOSCUTE SUB NUMELE DE TURNATORIE (aprox. 7500 in.p.) si SM 4 (aprox. 5000 m.p.). SPATIILE (HALELE) DE INCHIRIAT SE GASESC IN BREAZA, str. GRIVITEI Nr. 18 , jud. PRAHOV A. (pe fosta platfonna industriala HIDROJET).

ANUNT S.C. PARC INDUSTRIAL BREAZA SRL ANUNTA PE ACEASTA CALE CA SE PRIMESC CERERI DE INCHIRIERE PENTRU ULTIMELE DOUA HALE DE PRODUCTIE DIN INCINTA PARCULUI INDUSTRIAL , HALELE CUNOSCUTE SUB…

Programul privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea infrastructurii pentru vehiculele de transport rutier nepoluant din punct de vedere energetic: stații de reîncărcare pentru vehicule electrice în localități

Programul privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea infrastructurii pentru vehiculele de transport rutier nepoluant din punct de vedere energetic: stații de reîncărcare pentru…