Anunț de participare la procedura de ,,Achiziție directă,, organizată de Orașul Breaza pentru contractarea execuţiei lucrărilor de Reparații tronsoane str 23 August, orașul Breaza, jud. Prahova.Ofertele se depun în plic închis, cu adresa de înaintare, la registratura Primăriei, până la data de 28.03.2024 ora 11.00. Pentru documentele transmise prin poșta rapidă specificați data și ora limită de depunere, la operatorul poștal, pentru a nu ajunge după data sau ora limită de depunere.

Oferta depusă la o altă adresă sau după data şi ora limită de depunere nu va fi luată în considerare. Rezultatul procedurii va fi comunicat în scris la adresa de e-mail pe care ofertanții o vor specifica pe plic,  ca adresă oficială de corespondență.

Anexăm următoarele documente:

Source