În baza legislației actuale privind gestionarea deșeurilor, atât operatorii de pe fluxul deșeurilor, cât și utilizatorii serviciului de salubrizare au obligația de a respecta cerințele privind precolectarea, colectarea și transportul deșeurilor pe fracții.

Source