Lună: martie 2023

Raportul consultării publicului asupra proiectului de act normativ “Proiect de Hotărâre privind aprobarea schemei de ajutor de minimis reprezentând scutiri de la plata majorărilor de întârziere aferente impozitelor și taxelor locale datorate de către întreprinderile care au calitatea de contribuabili ai bugetului local al Orașului Rovinari”.

Acest site web folosește cookie-uri pentru a vă îmbunătăți experiența în timp ce navigați prin site. Dintre acestea, cookie-urile clasificate ca fiind necesare sunt stocate în browserul dvs., deoarece sunt…

Anunț de atribuire nr. CAN1099848/22.03.2023 privind Execuție lucrări aferente obiectivului de investiţie “Pasarela Gelu-Crizantemelor”

Anunț de atribuire nr. CAN1099848/22.03.2023 privind Execuție lucrări aferente obiectivului de investiţie “Pasarela Gelu-Crizantemelor” The post Anunț de atribuire nr. CAN1099848/22.03.2023 privind Execuție lucrări aferente obiectivului de investiţie “Pasarela Gelu-Crizantemelor”…

Anunț participare simplificat nr. SCN1122581/29.03.2023 privind servicii de asistenţă tehnică prin diriginţi de şantier pentru obiectivul de investiţii ,,Amenajare terenuri de sport – Construire stadion pe structură metalică”

Anunț participare simplificat nr. SCN1122581/29.03.2023 privind servicii de asistenţă tehnică prin diriginţi de şantier pentru obiectivul de investiţii ,,Amenajare terenuri de sport – Construire stadion pe structură metalică” The post…

Primăria municipiului Turnu Măgurele, organizează în data de 25.04.2023, ora 10.00 – proba scrisă, şi 28.04.2023, ora 12.00 – proba interviu, concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a unui post vacant de natură contractuală cu durată normală a timpului de lucru (8 ore/zi, 40 ore/săptămână) – muncitor calificat I, din cadrul Compartimentului Administrativ și Întreținere

Primăria municipiului Turnu Măgurele, cu sediul în municipiul Turnu Măgurele  în conformitate cu prevederile H.G.R. nr.1336/2022 organizează în data de 25.04.2023, ora 10.00 – proba scrisă, şi 28.04.2023, ora 12.00…

Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor, în calitate de coordonator de reforme și investiții finanțate prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), lansează apelul necompetitiv de proiecte în cadrul Investiției I.2.„Dezvoltarea de capacități moderne de producere a materialului forestier de reproducere”pentru Subinvestiția I.2.B. „Acordarea de sprijin de minimis pentru dezvoltarea de capacități modernede producere a materialului forestier de reproducere”, finanțat din Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR).

Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor, în calitate de coordonator de reforme și investiții finanțate prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), lansează apelul necompetitiv de proiecte în cadrul Investiției I.2. „Dezvoltarea de capacități…

Carieră 29.03.2023 – Primăria Roman organizează concursul de recrutare în vederea ocupării pe durată nedeterminată a unui post vacant de funcţie publică, de execuție, la Compartimentul asistență de specialitate din cadrul Direcției Urbanism și Amenajarea Teritoriului

Primăria Roman organizează concursul de recrutare în vederea ocupării pe durată nedeterminată a unui post vacant de funcţie publică, de execuție, de inspector clasă I, grad profesional asistent, cu durata…