Primăria Municipiului Timișoara propune actualizarea procedurii privind majorarea impozitului pe clădiri neîngrijite sau degradate din intravilanul orașului, cu scopul de a stimula conformarea proprietarilor la prevederile legale referitoare la aspectul estetic-arhitectural al imobilelor deținute. Demersul municipalității are loc în contextul necesității de a pune domeniul public în siguranță, de a îmbunătăți aspectul patrimoniului construit din Timișoara și, totodată, de a crește atractivitatea turistică și investițională a orașului.

 Astfel, în acest moment, cu scopul eliminării vulnerabilităților constatate de-a lungul anului trecut în aplicarea măsurii de majorare cu până la 500% a impozitului pentru imobilele neîngrijite sau degradate de pe raza orașului, se aduc anumite revizuiri Procedurii-cadru aprobate prin H.C.L. 300/30.06.2022, care a modificat și completat HCL nr. 220 din 16.05.2021.

 Printre modificările propuse se numără:

– devansarea termenului de depunere a documentelor prin care se face dovada demarării lucrărilor pentru remedierea stării imobilului, de la 15 noiembrie, la prima zi lucrătoare a aceleiași luni, în anul în care proprietarul a fost somat;

– definirea cazurilor excepționale, atunci când autorizația de construire (AC) sau acordul Direcției Județene pentru Cultură Timiș (DJCT) pentru lucrări ce nu necesită AC în baza art. 11 din Legea nr. 50/1991 se eliberează după termen, în care documentele prin care se face dovada demarării lucrărilor pentru remedierea stării imobilului pot fi depuse după prima zi lucrătoare a lunii noiembrie, dar nu mai târziu de data de 31 decembrie a anului în care proprietarul a fost somat;

– introducerea procesului verbal de recepție calitativă a lucrărilor în lista documentelor care atestă finalizarea lucrărilor, vizat de către DJCT, pentru clădirile la care se intervine fără AC, în baza art. 11 din Legea nr. 50/1991;

– introducerea unui model de declarație pe proprie răspundere de începere a lucrărilor, atunci când acestea nu necesită autorizație de construire conform art. 11 din Legea nr. 50/1991.

 Dincolo de măsurile de natură punitivă, trebuie precizat faptul că primăria derulează programe de reabilitare şi revitalizare a cartierelor istorice, de eficientizare energetică a construcțiilor, dar şi de informare şi sensibilizare a populaţiei locale, a factorilor economici şi a instituţiilor partenere cu privire la problematica reabilitării în ansamblu. Astfel, proprietarii clădirilor istorice reabilitate beneficiază de scutiri la plata impozitului pe o perioadă de cinci ani ani consecutivi, începând cu data de 1 ianuarie a anului fiscal următor celui în care a fost efectuată recepția lucrărilor de amenajare, în condițiile respectării procedurii de acordare a acestei facilități fiscale conform legislației în vigoare. În cazul proiectelor de reabilitare energetică a blocurilor, primăria susține acest proces prin accesarea de fonduri europene, în cadrul Programul Operațional Regional (POR).

 Pentru informații suplimentare privind procedura de majorare cu până la 500% a impozitului pentru clădirile neîngrijite sau degradate, situate în intravilanul Timișoarei, vă puteți adresa:

– Biroului Reabilitare Cartiere Istorice – Direcția Generală Urbanism și Planificare Teritorială (Palatul Ștefania, str. Ștefan cel Mare, nr. 2), la: [email protected] sau la tel. 0752 224 171. Programul cu publicul este luni-marți (13:00-16:00) și miercuri-joi (9:00-13:00) – pentru clădiri clasate ca monument (individuale, sit sau ansamblu) și cele din zona acestora de protecție;

– Biroului Disciplina în Construcții – Direcția Generală Urbanism și Planificare Teritorială (C. D. Loga, nr. 1), la [email protected] sau la tel. 0256969; programul cu publicul este luni-vineri (8:00-10:00) – pentru clădirile care nu sunt clasate și nu sunt cuprinse în zona de protecție a celor clasate ca monumente.

Propunerea privind modificarea Procedurii cadru de majorare a impozitului pe clădirile neîngrijite/degradate din intravilanul Municipiului Timișoara, precum și informații detaliate privind obligațiile proprietarilor, pot fi accesate aici: https://www.primariatm.ro/administratie/consiliul-local/proiecte-de-hotarari/?uid=0A5AFE48BB5C45E2C2258982003953B7

Serviciul Comunicare

The post Noutăți privind procedura de majorare a impozitului pe clădiri neîngrijite sau degradate first appeared on Primăria Municipiului Timișoara.

Source