privind aprobarea documentatiei tehnico-economice (faza DALI) si a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul C10-I1.4-192 AMENAJARE PISTE BICICLETE, COMUNA STRAOANE, JUDETUL VRANCEA, finantat prin Planul National de Redresare si Rezilienta.

Source