Primăria Roman organizează concursul de recrutare în vederea ocupării pe durată nedeterminată a unui post vacant de funcţie publică, de execuție, de inspector clasă I, grad profesional asistent, cu durata normală a timpului de muncă este de 8 ore/zi, respectiv 40 ore/săptămână, la Compartimentul asistență de specialitate din cadrul Direcției Urbanism și Amenajarea Teritoriului.

Formulare

Source