ROMÂNIA JUDEŢUL MUREŞ MUNICIPIUL TÂRNĂVENI CONSILIUL LOCAL        HOTĂRÂREA nr.6 /31.01.2023 privind menţinerea, înanul 2023, a salariilor pentru funcțiile publice și Source