R O M Â N I A                                                                                                                  JUDEŢUL MUREŞ MUNICIPIUL TÂRNĂVENI CONSILIUL LOCAL  HOTĂRÂREA nr. 4/31.01.2023   privind aprobarea creditelor de Source