PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TÂRNĂVENI  SPCLEP – STAREA CIVILĂ-  Nr.31296/29.04.2022   P U B L I C A Ţ I E   Source