Nr.10726/29.04.2022

  PRIMĂRIA ORAȘULUI NEGREȘTI OAȘ

JUDEŢUL SATU MARE

Proces verbal de afișare a rezultatului analizării dosarelor candidaţilor înscrişi la concursul  de promovare în funcția publică de conducere de director executiv organizat în data de 6 aprilie 2022

Nr. crt. Numele şi prenumele

candidatului

Funcţia publică vacantă de conducere pentru care candidează Compartimentul

Serviciul

Direcția

Rezultatul
1. Dănuța Ștefania Veronica Director executiv Direcția Economică ADMIS

Afişat, azi  29 mai 2022, ora 1200 la sediul Primăriei Orașului Negrești Oaș

Secretarul comisiei:

Manea Cristina – Inspector  RUS

Descarcă documentul AICI

Source