Primăria Timișoara va avea o singură structură responsabilă de educație și sănătate 

Primăria Municipiului Timișoara propune Consiliului Local două proiecte de hotărâre privind reorganizarea instituției. 

Astfel, unul dintre proiecte prevede ca toate serviciile și structurile care se ocupă de educație și sănătate să fie comasate în Administrația pentru Educație și Sănătate a Municipiului Timișoara. Noua instituție publică va îngloba activitățile desfășurate în prezent de Serviciul Public Asistență Medicală Școlară, Serviciul Public Creșe, aparatul de specialitate al primarului cu privire la: finanțarea învățământului, administrarea clădirilor și terenurilor unităților de învățământ/sanitare, planificarea, organizarea, verificarea și recepția lucrărilor de reparații, reabilitări și investiții aferente școlilor și spitalelor, monitorizarea managementului spitalelor. Va deveni partenerul de dialog și reforme locale al Inspectoratului Școlar Județean Timiș și al unităților de învățământ, se va implica în îmbunătățirea ofertei educaționale și atragerea de personal calificat pentru educație, va iniția achiziția de imobile pentru desfășurarea activităților școlare şi medicale, va elabora și implementa o strategie sanitară a municipiului Timișoara în parteneriat cu Direcția de Sănătate Publică.

”Comasarea acestor activități într-o singură structură funcțională va însemna servicii de calitate, decizii unitare și putere de răspuns mai rapidă din partea administrației la nevoile copiilor, familiilor lor, cadrelor didactice, precum și a personalului medical și al bolnavilor. Prin această reorganizare va rezulta o reducere a numărului de posturi cu 128, prin comasarea unor departamente conexe (financiar, administrativ, juridic, resurse umane, achiziții publice)”, a declarat primarul Timișoarei, Dominic Fritz.

Înființarea Administrației pentru Educație și Sănătate a Municipiului Timișoara înseamnă și mutarea unor posturi din aparatul propriu și influențează în mod direct organigrama și statul de funcții al Primăriei Municipiului Timișoara care generează mai multe schimbări. Așadar, celălalt proiect de hotărâre prevede aprobarea organizării şi statului de funcţii pentru aparatul de specialitate și propune abrogarea hotărârii de consiliu local care a aprobat organigrama care este în prezent atacată în instanță, înlăturând, astfel, blocajele administrative actuale.

Principalele modificări se referă la: reorganizarea domeniului protecției mediului și al salubrizării și al managementului deșeurilor; înființarea Serviciului Transport Feroviar care va gestiona proiectul trenului-tramvai Tmișoara – Reșița și proiecte finanțate prin PNRR și POR privind conectarea infrastructurii feroviare metropolitane și regionale cu transportul public local;  înființarea Biroului Urmărire Contracte și Eliberare Domeniul Public, pentru o mai bună gestionare a disciplinei comerciale pe spațiul public. Numărul de posturi pentru aparatul de specialitate al Primarului va fi de 624, reducându-se față de structura actuală.

Chiar dacă cele două proiecte de HCL nu intră sub incidența legislativă privind procesul de transparență decizională, Primăria face și acest demers suplimentar și introduce în consultare publică pe o perioadă de 30 de zile, cele două proiecte. De asemenea, tot în mod suplimentar față de cerințele legale, aceste proiecte de hotărâre au obținut și avizul comisiei paritare a Primăriei Timișoara.

Cele două proiecte de hotărâre care stau la baza înființării Administrației pentru Educație și Sănătate a Municipiului Timișoara și a reorganizării aparatului de specialitate al Primăriei Municipiului Timișoara au fost publicate pe portalul Primăriei Timișoara și pot fi consultate aici: 

Ele vor intra în vigoare după aprobarea de către Consiliul Local Timișoara. 

Serviciul Comunicare

Anexa 1 Organigrama

Anexa 1 Organigrama

 

The post Primăria Timișoara va avea o singură structură responsabilă de educație și sănătate  first appeared on Primăria Municipiului Timișoara.

Source