Anunț de participare nr. CN1038859/30.01.2022 privind Execuție lucrări suplimentare aferente obiectivului de investiții “Extindere corp B, secţiile chirurgie, prematuri și laborator pneumoftiziologie și reabilitare clădire existenta la Spitalul L. Ţurcanu din Timişoara, în perimetrul Strada I. Nemoianu – strada Dr. Liviu Gabor (fostă 7 Aprilie) colţ cu strada Brăila”

Documentaţia de atribuire se poate descărca www.e-licitatie.ro, anunţ de participare nr.  CN1038859/30.01.2022

The post Anunț de participare nr. CN1038859/30.01.2022 privind Execuție lucrări suplimentare aferente obiectivului de investiții “Extindere corp B, secţiile chirurgie, prematuri și laborator pneumoftiziologie și reabilitare clădire existentă la Spitalul L. Ţurcanu din Timişoara, în perimetrul Strada I. Nemoianu – strada Dr. Liviu Gabor (fostă 7 Aprilie) colţ cu strada Brăila” first appeared on Primăria Municipiului Timișoara.

Source