2592

Nou șantier pentru extinderea/reabilitarea clădirii Școlii gimnaziale de pe strada Lorena, finanțat din fonduri europene

ETAPELE UNUI PROIECT

Primăria Jimbolia a depus spre evaluare la ADR Vest Cererea de finanțare, împreună cu toată documentația aferentă ( Studiu de fezabilitate, avize, etc.), în data de 09.05.2018.

În 6 mai 2020, la sediul Agenției de Dezvoltare Regională Vest din Timișoara s-a semnat Contractul de finanțare din fonduri europenen și guvernamentale a proiectului  Extindere/reabilitare și dotare Școala Gimnazială Oraș Jimbolia – Clădirea din strada Lorena nr. 33-35”. Au urmat etapele legale de întocmire a PROIECTULUI TEHNIC și o serie de achiziții publice.

Acest proiect va primi finanțare prin Programul Operațional Regional (POR), în cadrul Obiectivului specific 10.1 – dedicat învățământului obligatoriu.

Reamintim că încă din vara anului 2018 Primăria Jimbolia a depus spre evaluare/aprobare mai multe proiecte prin care se solicită finanțare nerambursabilă din fonduri europene, prin Programul Operațional Regional (POR). Alte Cereri de finanțare pentru obținerea de bani europeni au fost depuse și pe programele de cooperare transfrontalieră cu Ungaria și cu Serbia. 

***

Prin implementarea acestui proiect se va construi o  clădire nouă pe amplasamentul Școlii Gimnaziale  situată în strada Lorena și se va asigura dotare cu mobilier adecvat (seturi bănci și scaune,  dulapuri duble cu bancuțe pentru clase, table – White Board, cuiere, dulapuri material didactic, scaune și catedre profesori, scaune pentru sala de festivități ) și cu echipamente IT ( calculatoare, videoproiectoare, ecrane de proiecție, multifuncționale) și stingătoare PSI. pentru desfășurarea în condiții de calitate superioară a activităților didactice.

Valoarea totală a proiectului este de 2.398.183,78 lei. 

Șantierul a demarat la sfârșitul lunii ianuarie 2022 și lucrările vor trebui să se încheie până la finalul lunii august 2022. 

Source