Primăria Comunei Cordun a inițiat procedura de consultare publică cu privire la PROIECTUL DE BUGET AL COMUNEI CORDUN PENTRU ANUL 2022, în conformitate cu prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale și a Legii bugetului de stat pe anul 2022 nr. 317/2021 .

Persoanele interesate pot trimite sesizările, observațiile, punctele de vedere în perioada 1 februarie 2022 -9 februarie 2022, pe adresa de email: [email protected] fax: 0233748236 sau să le depună la Secretariatul comunei Cordun.

Materialele vor prezenta mențiunea Recomandare privind Proiectul bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2022.

Share This:

Source