Lună: ianuarie 2021

Anunț de atribuire privind contract Furnizare energie electrică în locații ale Municipiului Timișoara, panouri informative, instalații de semaforizare, fântâni publice și iluminat public pentru anul 2021

Anunț de atribuire privind contract Furnizare energie electrică în locații ale Municipiului Timișoara, panouri informative, instalații de semaforizare, fântâni publice și iluminat public pentru anul 2021 Articolul Anunț de atribuire…

Apariția și dezvoltarea dăunătorilor la toate speciile pomicole, plantații dendrologice, trandafiri etc. – din exploatațiile agricole, gospodăriile populației, aliniamente stradale, parcuri, vița de vie

BULETIN DE AVERTIZARE NR. 03/05.01.2021 privind apariția și dezvoltarea dăunătorilor QUADRASPIDIOTUS PERNICIOSUS (paduchele din San-Jose), PANONYCHUS ULMI, TETRANYCHUS URTICAE (acarieni), ERIOSOMA LANGERIUM (paduchele lanos) și PARTHENOLECANIUM CORNI (paduchele testos) care…

Anunțul de intenție nr. 396 din 05.01.2021 referitor la elaborarea proiectului de hotărâre privind modificarea și completarea Regulamentului privind activitățile edilitar-gospodărești din municipiul Tulcea aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Tulcea nr. 164/2008

Anunțul de intenție nr. 396 din 05.01.2021 referitor la elaborarea proiectului de hotărâre privind modificarea și completarea Regulamentului privind activitățile edilitar-gospodărești din municipiul Tulcea aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al…