BULETIN DE AVERTIZARE NR. 03/05.01.2021 privind apariția și dezvoltarea dăunătorilor  QUADRASPIDIOTUS PERNICIOSUS (paduchele din San-Jose), PANONYCHUS ULMI, TETRANYCHUS URTICAE (acarieni), ERIOSOMA LANGERIUM (paduchele lanos) și PARTHENOLECANIUM CORNI (paduchele testos) care pot cauza pierderi importante la toate speciile pomicole, plantații dendrologice, trandafiri etc. – din exploatații agricole, gospodăriile populației, aliniamente stradale, parcuri și viță de vie.

Source