DISPOZIŢIA nr. 30 din 5.01.2021

privind revocarea Dispoziției nr. 1507/31.12.2020  pentru convocarea Consiliului Local al Municipiului Timișoara în ȘEDINȚĂ EXTRAORDINARĂ pentru data de 05.01.2021


PRIMARUL MUNICIPIULUI TIMIŞOARA

În conformitate cu prevederile  art. 196 alin. (1), lit. b) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 – privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

DISPUNE :

Art.1:  Se revocă Dispoziția  nr. 1507/31.12.2020  pentru convocarea Consiliului Local al Municipiului Timișoara în ȘEDINȚĂ EXTRAORDINARĂ pentru data de 05.01.2021.

Art. 2: Prezenta dispoziție se aduce la cunoștință prin mass-media locală și pe site-ul Primăriei Municipiului Timișoara www.primariatm.ro.

PRIMAR,

DOMINIC FRITZ

p. SECRETAR GENERAL,

CAIUS ȘULI

Articolul Revocare ședință extraordinară, 05.01.2021 apare prima dată în Primăria Municipiului Timișoara.

Source