Etichetă: NOUTATI

D I S PO Z I Ţ I A Nr. 684/2020 privind programul de lucru al angajaților Primăriei Municipiului Brad pe perioada stării de alertă, pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19

Primarul  Municipiului Brad, judeţul  Hunedoara; Examinând Referatul  nr. 42379/09.11.2020  al Compartimentului Resurse Umane din aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Brad, prin care se propune programul de lucru al angajaților…