În conformitate cu prevederile Ordinului nr.1620/2022, în perioada 17 august  – 15 noiembrie 2022, sumele de bani achitate până la data de 30 iulie 2022, reprezentând amenzi contravenționale aplicate în temeiul art.4 alin.1 din OUG nr.129/2021 (formularul digital de intrare în România), se vor restitui la casieria Primăriei municipiului Brad sau prin virament bancar.

În acest sens solicitanții vor depune o cerere de restituire (editabilă) în format letric sau în format electronic pe adresa de mail: [email protected].

Cerere de restituire (editabilă) va fi însoțită de următoarele documente:

  • copie act de identitate;
  • copie proces-verbal de constatare a contravenției;
  • documente de plată.

Source