Tag: Acte administrative aflate în dezbatere publică

Proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal ”ELABORARE STUDIU DE FEZABILITATE ”AMENAJĂRI PARCĂRI REZIDENȚIALE PUBLICE STRADA ANTENEI, MUNICIPIUL TULCEA – (FAZA I – ELABORARE PLAN URBANISTIC ZONAL)”, intravilan municipiul Tulcea, strada Antenei, F.N., carte funciară nr. 44177, număr cadastral 44177 și a Regulamentului Local de Urbanism aferent

Proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal ”ELABORARE STUDIU DE FEZABILITATE ”AMENAJĂRI PARCĂRI REZIDENȚIALE PUBLICE STRADA ANTENEI, MUNICIPIUL TULCEA…

Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal ”AMENAJARE PARCARE MULTIETAJATĂ ZONA VEST, MUNICIPIUL TULCEA (FAZA I – ELABORARE STUDIU DE FEZABILITATE; FAZA II – ELABORARE PLAN URBANISTIC ZONAL)”, intravilan municipiul Tulcea, strada Isaccei, între bloc U5 și calea ferată, carte funciară nr. 35179, număr cadastral 35179 și a Regulamentului Local de Urbanism aferent

Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal ”AMENAJARE PARCARE MULTIETAJATĂ ZONA VEST, MUNICIPIUL TULCEA (FAZA I – ELABORARE STUDIU…

Proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal ”CONSTRUIRE PARC COMERCIAL CU DESTINAȚIE COMERCIALĂ, AMENAJĂRI EXTERIOARE INCINTĂ, ACCESE RUTIERE ȘI PIETONALE, PILON PUBLICITAR, GOSPODĂRIE INCENDIU, RACORDURI UTILITĂȚI ȘI REȚELE INSTALAȚII”, intravilan, șoseaua Barajului, nr. 51, carte funciară nr. 34751, număr cadastral 34751, municipiul Tulcea și a Regulamentului Local de Urbanism aferent

Proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal ”CONSTRUIRE PARC COMERCIAL CU DESTINAȚIE COMERCIALĂ, AMENAJĂRI EXTERIOARE INCINTĂ, ACCESE RUTIERE ȘI…

Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal ”CONSTRUIRE ANSAMBLU REZIDENȚIAL”, extravilan municipiul Tulcea, T 23, P 341, carte funciară nr. 43686, număr cadastral 43686, a Regulamentului Local de Urbanism aferent și introducerea în intravilan a suprafeţei de 6.100 mp prin extinderea intravilanului municipiului Tulcea

Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal ”CONSTRUIRE ANSAMBLU REZIDENȚIAL”, extravilan municipiul Tulcea, T 23, P 341, carte funciară…

Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Tulcea nr. 224/29.07.2021 pentru aprobarea Regulamentului privind îmbunătățirea activității de gospodărire, protecția mediului, întreținerea și înfrumusețarea municipiului Tulcea

Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Tulcea nr. 224/29.07.2021 pentru aprobarea Regulamentului privind îmbunătățirea…

Proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal ”CONSTRUIRE LOCUINȚĂ PARTER”, extravilan municipiul Tulcea, strada Orizontului, nr. 123, carte funciară nr. 36316, număr cadastral 36316, a Regulamentului Local de Urbanism și introducerea în intravilan a suprafeţei de 443 mp prin extinderea intravilanului municipiului Tulcea

Proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal ”CONSTRUIRE LOCUINȚĂ PARTER”, extravilan municipiul Tulcea, strada Orizontului, nr. 123, carte funciară…

Proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal ”CONSTRUIRE FERMĂ FOTOVOLTAICĂ DE 7 MW, ÎMPREJMUIRE ȘI CONSTRUCȚII ANEXĂ”, intravilan municipiul Tulcea, T 48, P 890, carte funciară nr. 50155, număr cadastral 50155, T 48, P 892, carte funciară nr. 50157, număr cadastral 50157, T 49, P 895, carte funciară nr. 50160, număr cadastral 50160 și a Regulamentului Local de Urbanism aferent

Proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal ”CONSTRUIRE FERMĂ FOTOVOLTAICĂ DE 7 MW, ÎMPREJMUIRE ȘI CONSTRUCȚII ANEXĂ”, intravilan municipiul…

Proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal ”CONSTRUIRE SPAȚIU COMERCIAL”, extravilan, T 23, P 355, carte funciară nr. 45722, număr cadastral 45722 și intravilan, strada Barajului, nr. 17-19, carte funciară nr. 49235, număr cadastral 49235, provenit din alipirea numerelor cadastrale 43498 și 44213, municipiul Tulcea, a Regulamentului Local de Urbanism aferent și introducerea în intravilan a suprafeţei de 4.444 mp prin extinderea intravilanului municipiului Tulcea

Proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal ”CONSTRUIRE SPAȚIU COMERCIAL”, extravilan, T 23, P 355, carte funciară nr. 45722,…

Proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal ”CONSTRUIRE LOCUINȚĂ P+1+M”, intravilan municipiul Tulcea, strada Griviței, nr. 71, carte funciară nr. 43397, număr cadastral 43397 și a Regulamentului Local de Urbanism aferent

Proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal ”CONSTRUIRE LOCUINȚĂ P+1+M”, intravilan municipiul Tulcea, strada Griviței, nr. 71, carte funciară…

Proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal ”CONSTRUIRE SPAȚII PREZENTARE ȘI PRODUCȚIE CONFECȚII METALICE”, INTRAVILAN MUNICIPIUL TULCEA, T 22, P 336, CARTE FUNCIARĂ NR. 44064, NUMĂR CADASTRAL 44064, TULCEA, a Regulamentului local de urbanism și introducerea în intravilan a suprafeţei de 1.316 mp prin extinderea intravilanului municipiului Tulcea

Proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal ”CONSTRUIRE SPAȚII PREZENTARE ȘI PRODUCȚIE CONFECȚII METALICE”, INTRAVILAN MUNICIPIUL TULCEA, T 22,…

Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal ”REAMPLASARE TURBINĂ EOLIANĂ T3, CONSTRUIRE PARC FOTOVOLTAIC, AMENAJARE DRUMURI DE ACCES ŞI RACORDARE LA SEN”, extravilan municipiul Tulcea, T181/A3138/1, T182/A3142, T185/A3156, T185/3158, T185/P3136, De3144, De3147, De3146, De3146/1, De3148, De3157, De3164, De3165, DJ222, cărți funciare nr. 37557, 30649, 38513, 38514, 38515, 33762, 31983, 30648, 32633, 34405, 33376, 33939, numere cadastrale 37557, 6787, 38513, 38514, 38515, 33762, 31983, 6633, 32633, 34405, 33376, 33939, judeţul Tulcea și a Regulamentului Local de Urbanism aferent

Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal ”REAMPLASARE TURBINĂ EOLIANĂ T3, CONSTRUIRE PARC FOTOVOLTAIC, AMENAJARE DRUMURI DE ACCES ŞI…

Proiect de hotărâre pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Cimitirelor municipale “Eternitatea” și “Eternitatea nou” aparținând domeniului public al municipiului, situate în Tulcea, strada Eternității nr. 31, respectiv strada Viticulturii nr. 6A, a tarifelor și taxelor pentru activităţile şi serviciile prestate în incinta cimitirelor”

Proiect de hotărâre pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Cimitirelor municipale “Eternitatea” și “Eternitatea nou” aparținând domeniului public…

Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu “SCHIMBARE DESTINAȚIE DIN SPAȚIU COMERCIAL ÎN SPAȚIU DE ALIMENTAȚIE PUBLICĂ (CIOCOLATERIE), CONCESIONARE TEREN ȘI CREAREA UNUI NOU ACCES DE TIP WINDFANG”, intravilan, strada Gării, nr. 40, bl. 20, parter, cărți funciare nr. 30923, 37502, numere cadastrale 30923-C1-U3, 6304-C, Tulcea, inventarierea în domeniul privat al municipiului Tulcea a terenului în suprafață de 4,50 mp, situat în Tulcea, strada Gării, nr. 40, bl. 20, parter, conform măsurătorilor topo cadastrale, în vederea înscrierii în cartea funciară și concesionarea prin încredințare directă a terenului în suprafață de 4,50 mp, aparținând domeniului privat al municipiului Tulcea, situat pe strada Gării, nr. 40, bl. 20, parter, pentru realizarea unui acces de tip windfang, în favoarea numiților Țopa Tudorel și Țopa Cameluța

www.primariatulcea.ro is protected by Imunify360 We have noticed an unusual activity from your IP 140.82.35.146 and blocked access to this…

Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de Oportunitate pentru stabilirea fundamentarea și stabilirea soluției optime de gestiune a unor activități componente ale serviciului de salubrizare în municipiul Tulcea și alegerea modalității optime de gestiune prin contract de delegare prin concesiune de servicii în urma aplicării procedurii de licitație publică deschisă, derulată de către Asociația de Dezvoltare Intercomunitară a Infrastructurii de Deșeuri Menajere Tulcea (ADIIDM), în numele și pe seama Municipiului Tulcea

Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de Oportunitate pentru stabilirea fundamentarea și stabilirea soluției optime de gestiune a unor activități…

Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de vânzare a locuințelor construite prin programele Agenției Naționale pentru Locuințe, situate în municipiul Tulcea, a modelelor cadru ale promisiunilor bilaterale de vânzare cu plata integrală sau în rate lunare egale și a prețurilor de vânzare a acestor locuințe

Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de vânzare a locuințelor construite prin programele Agenției Naționale pentru Locuințe, situate în municipiul…

Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal ”CONSTRUIRE STAȚIE DISTRIBUȚIE CARBURANȚI, SPAȚIU COMERCIAL, ALIMENTAȚIE PUBLICĂ ȘI SPĂLĂTORIE AUTO”, intravilan municipiul Tulcea, strada Babadag, nr. 164, carte funciară nr. 31815, număr cadastral 31815, Tulcea și a Regulamentului Local de Urbanism aferent

Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal ”CONSTRUIRE STAȚIE DISTRIBUȚIE CARBURANȚI, SPAȚIU COMERCIAL, ALIMENTAȚIE PUBLICĂ ȘI SPĂLĂTORIE AUTO”, intravilan…