Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal ”CONSTRUIRE LOCUINȚĂ”, intravilan municipiul Tulcea, suburbia Tudor Vladimirescu, strada Pescărușilor, nr. 4 Bis, carte funciară nr. 36838, număr cadastral 36838 și a Regulamentului Local de Urbanism aferent – Primăria Municipiului Tulcea


Source