Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal ”CONSTRUIRE BLOC DE LOCUINȚE”, intravilan municipiul Tulcea, strada Viticulturii, nr. 2, carte funciară nr. 46528, număr cadastral 46528 și a Regulamentului Local de Urbanism aferent – Primăria Municipiului Tulcea


Source