Nr crt. Nr de înregistrare al dosarului de înscriere la concurs Punctajul obţinut la proba scrisă Punctajul obţinut la interviu Total Rezultatul concursului
1 Nr.16298/06.07.2022 60,67 puncte 87,33 puncte 74,00 puncte ADMIS

Afişat astăzi, 22 iulie 2022, ora 1400 la sediul Primăriei orașului Negrești Oaș, judeţul Satu Mare.

DESCARCA DOCUMENTUL

Source