Nr. crt. Nr de înregistrare al dosarului de înscriere la concurs Funcţia publică vacantă de execuţie pentru care candidează Compartimentul

Serviciul

Direcția

Rezultatul
1. Nr.7065/18.03.2022 Polițist local, clasa III, grad profesional superior Compartiment comercial, afișaj stradal și evidența persoanei

Serviciul poliția locală

ADMIS
2. Nr.7070/18.03.2022 Polițist local, clasa III, grad profesional debutant Compartiment ordine publică

Serviciul Poliția locală

 

ADMIS

3. Nr.7233/21.03.2022 Polițist local, clasa III, grad profesional debutant Compartiment ordine publică

Serviciul Poliția locală

 

ADMIS

Proba sportivă va fi susţinută de candidaţii ale căror dosare de înscriere au fost selectate de către comisia de concurs ca fiind admise. Proba sportivă este eliminatorie şi constă în evaluarea performanţelor fizice.

Această probă se va desfășura  la Stadionul orășenesc.

Toate probele fizice, se execută numai în ţinuta sportivă adecvată anotimpului şi probei respective şi nu se admit contestaţii.

Afişat, azi  28 martie 2022, ora 1600 la sediul Primăriei Orașului Negrești Oaș

DESCARCA DOCUMENTUL

Source