ORAŞUL NEGREŞTI OAŞ cu sediul în str. Victoriei, nr. 95-97, jud. Satu Mare , titular al proiectului: Amenajare exterioară sală de sport cu tribună 180 locuri în oraşul Negreşti Oaş, propus a fi amplasat in loc. Negreşti Oaş, str. 1 Iunie, nr. 43, jud. Satu Mare, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Satu Mare în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul menţionat.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Satu Mare, str. Mircea cel Bătrân nr. 8/B, în zilele de luni-joi între orele 8-16:30, vineri între orele 8-14 precum şi la următoarea adresă de internet http:apmsm.anpm.ro

Publicul interesat poate înainta comentarii / observaţiile la proiectul deciziei de încadrare, în termen de 10 zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a APM Satu Mare.

Source